Mòduls indústria 4.0 per millorar la gestió de les plantes industrials

Mòduls indústria 4.0 per millorar la gestió de les plantes industrials
Módulos industria 4.0 para mejorar la gestión de las plantas industriales
diciembre 10, 2021
Tiñen las aguas de riego para estudiar el impacto del agua dulce en el cultivo de bivalvos en el Delta
diciembre 3, 2021
10/12/2021

El Centre Específic de Recerca en Supervisió, Seguretat i Control Automàtic (CS2AC UPC) ha col·laborat amb l’empresa LOGI en el desenvolupament d’una sèrie de mòduls per a LogiPlatform, una plataforma híbrida (edge/cloud) d’autointegració per a indústria 4.0 mitjançant un software multiplataforma de gestió modular, per a millorar la gestió de les plantes industrials.El primer dels mòduls desenvolupats s’encarrega de la validació, reconstrucció (si s’han identificat com a invàlids) i reconciliació de les dades recollides pels sensors distribuïts per la planta.

Un segon mòdul permet detectar errors en temps real, pronosticar els futurs i estimar la vida útil d’un determinat equip o component així com el seu interval de confiança a partir de dades històriques de funcionament i de fiabilitat dels components. També incorpora algorismes de manteniment predictiu que permeten programar intervencions abans que es produeixin les fallades o avaries al sistema.

El tercer mòdul permet el diagnòstic de fallades i conèixer la tolerància del sistema a partir de modelitzacions de les dades històriques de funcionament i dels components així com de la seva interconnexió.

El quart avalua el rendiment del sistema a partir de la informació dels sensors disponibles i de les estimacions realitzades mitjançant modelitzacions de les dades. Això pot determinar no només el rendiment nominal sinó també oferir un interval de confiança a partir de la qualitat de les dades disponibles.

El cinquè i últim mòdul permet la creació d’scheduling de la producció i logística considerant diferents indicadors de desenvolupament (costos de producció, de neteja…), els optimitza a curt i mitjà termini, i incorpora algorismes per a la logística, que podran integrar-se amb aplicatius de gestió d’estocs i de planificació d’aprovisionament de primeres matèries.


Projectes Relacionats