Healthcare

CASPER - Cognitive Assistive Social PEt Robot

Desenvolupem robots socials per:
* Monitorar elements de healthcare
* Millorar el feedback a l'usuari hospitalitzat
* Desenvolupar eines de robòtica social com a futurs elements
d'adquisició de senyals i ajut a la presa de decisions

Energy & Utilities

Integració a xarxa de distribució de baixa tensió a gran escala

El projecte es centra en la construcció d'una estructura de nodes repartits per la xarxa elèctrica i per la xarxa de dades internet interconectant els diferent nodes de generació i consum d'una forma coordinada que estabilitzi el funcionament de la xarxa

Buildings & Infrastructure

PROJECTES DE RECERCA BÀSICA: "Towards Trusted Low-Power Things: Devices, Circuits and Architectures"

La nostra tecnologia és genèrica i transversal: disseny microelectrònic de molt baix consum i tensió d'alimentació (sub-500mV), i tècniques d'energy harvesting. Es pot aplicar a qualsevol àmbit.

Healthcare

Help4Mood, projecte europeu FP7

Monitorització mitjançant diversos sensors (en el rellotge, llit, mòbil, etc.) i una xarxa de comunicacions sense fils, dels patrons de comportament de pacients amb depressió severa per fer un seguiment continuat des de l'hospital. Amb la col·laboració de i2CAT, Hospital de Sant Joan i Hospital d'Edinburg.

Healthcare

ZigVic

Control i seguiment en l'administració de medicació a pacients hospitalaris, mitjançant xarxes sense fils i dispositius RFID. Amb la col·laboració de l'Hospital de Vic i i2CAT.


Buildings & Infrastructure

Desarrollo de un nodo NFC para la interacción con una aplicación teléfono móvil

Se trata de una aplicación móvil que puede interactuar con un elemento NFC. Llave de automóvil basada en teléfono móvil.