Healthcare

TECNOLOGIA DINS EL CONCEPTE IORT (Internet of Robotic Thinks)

Estratègies distribuïdes de control i cooperació persona-robot en entorns assistencials: Plataforma multirobot per a la interacció i suport a persones amb discapacitat en un entorn domèstic. Al dotar a l'entorn distribuït de capacitat de percepció, processat, interconnectabilitat permet als robots de l'entorn un comportament proactiu al entendre les necessitats d'usuari i la seva capacitat en cada moment de cooperar en les tasques a realitzarTecnologia dins el Tecnologies: Cloud Robotics, concepte que contempla: Big Data; Cloud Computing; Aprenentatge col·lectiu-compartit de robots; codi obert i accés obert (L'entorn ROS,Robot Operating System, com a plataforma d'interconnexió d'equips, sistemes, sistemes encastats, càmeres, sensors... en accés lliure) i interacció amb coneixement humà (Crowdsourcing). Edge devices: sensors i actuadors dotats de capacitat de comunicar i processar informació. Iot_Bridge: com enllaç bidireccional entre ROS i el OpenHab (Home Automation System) per a interconnexió de robots amb "dispositius intel·ligents".

Energy & Utilities

Carregadors bidireccionals de vehicle elèctric

Aquesta tecnologia permet que els VEs descarreguin part de la seva energia a la xarxa, actuant com a generadors i no només com a consumidors. Aquesta capacitat permet que un edifici que disposes de diversos VEs connectats podria usar la seva energia en cas de necessitat. D'aquesta manera, utilitzant l'energia emmagatzemada a la bateria, es podria reduir la potència elèctrica contractada, reduir consum en hora punta o fins i tot, en cas de grans flotes de VE, participar de diversos mercats elèctrics i els seus corresponents negocis. Tot aquest sistema, però, ha d'estar degudament controlat per assegurar que l'usuari disposi de la seva bateria plenament carregada en el moment d'anar a usar el vehicle, independentment de totes les carregues i descarregues que s'hagin realitzat durant el seu estacionament. El projecte de desenvolupament ha estat intern, utilitzant l'experiència del CITCEA-UPC en el desenvolupament de convertidors, creient que és una tecnologia de futur i amb sentit ambiental i econòmic.

Connected Transport

Sigfox - IoT

Monitorització remota i a temps real del estat de la bateria en motocicletes 100% elèctriques a través del Sistema Gestor de Bateries (BMS) i tecnologia de connectivitat Sigfox. El sistema desenvolupat permet al fabricant conèixer de manera fiable si els usuaris fan un ús correcte i un manteniment adequat de la bateria. El sistema desenvolupat incorpora GPS per conèixer en tot moment la geolocalització exacta de la motocicleta/bateria. Amb la col·laboració de Scutum Logistic S.L.


Open Industry

Tecnologia Big Data que permet fer el seguiment d'uns voluntaris que participen en l'enquesta de mobilitat

Tecnologia Big Data que mitjançant dos components, una app per dispositius mòbils i un servei al núvol, permet fer el seguiment d'uns voluntaris que participaran en l'enquesta de mobilitat i enregistra quins mitjans utilitzen (tranport públic, cotxe/moto, bicicleta o a peu) en la seva mobilitat per la ciutat diària. Els usuaris de la app són automàticament detectats mitjançant sensors instal·lats en els transports públics. També es fa ús del mateix dispositiu mòbil com a sensor de la posició i de la velocitat. Realitzar una enquesta de mobilitat que permet entendre diferents aspectes del moviment dels ciutadans així com ajudar en la planificació per la millora de la mobilitat i dels recursos necessaris pels propers anys. L'enquesta permet saber quina és la realitat de la mobilitat a dia d'avui: com es mouen els habitants, ja sigui amb transport públic (incloent autobús, metro i taxi), cotxe o moto particulars, bicicleta o a peu. Tot això de manera transparent als voluntaris. Amb la col·laboració de AMTU i Ajuntament de Terrassa.