Jornada Sectorial
INNOVACIÓ I FUTUR
A L'ABAST DEL PATRIMONI HISTòRIC

INSCRIPCIƓ

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que Fundació CIT UPC és responsable del tractament de les seves dades amb les seg¨ents dades identificatives:
Fundació Centre d'Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya - CIT UPC
C / Jordi Girona 31, 08034 Barcelona
CIF / NIF: G-65497182
Telèfon: +34 93 405 44 03
info.cit@upc.edu
La finalitat del tractament és informar d'activitats i notícies de CIT UPC que siguin del seu interès, pel qual podrà rebre qualsevol tipus de comunicació per correu electrònic o altres mitjans. Aquestes comunicacions estaran sempre relacionades amb els serveis de CIT UPC i / o de la UPC o dels col·laboradors o socis amb els quals aquesta entitat tingui algun acord de col·laboració i amb els interessos que vostè ens hagi manifestat. Fundació CIT UPC conservarà les seves dades fins que vostè sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment. La base de legitimació d'aquest tractament és el seu consentiment exprés. Així, amb l'acceptació d'aquestes condicions vostè autoritza expressament a CIT UPC a que les seves dades siguin registrades i tractades directament i / o facilitades a les empreses i / o institucions amb les quals la Fundació hagi de relacionar-se per dur a terme aquests tractaments, estrictament per a la referida finalitat. No seran transferides internacionalment. No obstant això, vostè pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment o oposar-se al tractament, així com exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació del tractament. Per a això, només ha d'enviar la seva petició signada, adjuntant fotocòpia d'un document oficial que acrediti la seva identitat a: info.cit@upc.edu o per correu postal a: Fundació CIT UPC - C. Jordi Girona 31 - 08034 Barcelona. També té dret a reclamar davant una autoritat de control.