Mobility

NEW MOTOR TECHNOLOGIES FOR A MORE EFFICIENT ELECTRIC VEHICLE

  MCIA Innovation Electronics (MCIA UPC) has collaborated with SEAT Technical Center in the conception, design, modelling and validation of electric traction motors based on new technologies of synchronous reluctance. Tests on the motor prototype, manufactured by the company Mavilor, confirm the potential of this technology for use in the interurban electric vehicles market. The technology provides a more economic motor: costs are cut due to the use of classic rare earth magnets, and levels of power density and robustness that are currently found on the market are maintained, with greater efficiency. This new technology is enabling the mass development of electric vehicles.Mobility

AUGMENTED REALITY DISPLAY SYSTEM FOR MOTORBIKE HELMETS

  The Centre for Sensors, Instruments and Systems Development (CD6 UPC) has participated in the development of a head-mounted display (HMD) system to present information superimposed on the field of view of the motorcycle driver, without affecting safety or driver comfort. With a design adapted to the physiology of the eye, a new optical projection system and control electronics have been developed. The system processes data sent through an app so that drivers can see information superimposed on their field of view.The solution represents a considerable advance in technology: a driver’s eyes are focused on the far field of view when driving; with this system they do not have to refocus to read information projected in the near field of view, as in other solutions on the market.

  The project has been developed in a consortium that also includes the company Shiro Helmets (market leader), SnellOptics (a spin-off of CD6 UPC) and CETEM and has received funding from the Ministry of Economy of Competitiveness through the RETOS Collaboration programme.

Emergency & Security

5GCity: Gestió flexible de serveis 5G orientada a gestionar situacions d'emergència a la ciutat

Solució basada en tecnologies 5G i sistemes distribuïts que faci ús de Software-defined Networking (SDN) i Network Functions Vitualization (NFV) per adaptar-se a entorns crítics d'alta demanda. Es tracta de desenvolupar i validar tecnologies 5G aplicades a àrees urbanes d'alta densitat per poder fer front a situacions crítiques, esdeveniments inesperats i oferir serveis civils d'emergències. Els sistemes de comunicacions desenvolupats han de ser capaços de fer front a esdeveniments inesperats com ara congestió de trà fic deguda a accidents, desastres naturals o situacions d'alerta on hi hagi un número d'usuaris mòbils elevat concentrat en una à rea petita. En aquestes àrees reduïdes es configuren cel·les de serveis d'alta densitat, escalables, fiables i de baixa latència, que constitueixen el nucli de control d'una nova generació de ciutats intel·ligents.

Innovation & technology

Plataforma modular MIPAMS: privacitat i control de l'accés confidencial a la informació a través de serveis web

El DMAG (Distributed Multimedia Applications Group) de la UPC ha desenvolupat la plataforma modular MIPAMS (Multimedia Information Protection And Management System), que permet definir regles de privacitat i controlar l'accés confidencial a la informació, fent servir serveis web. MIPAMS permet desenvolupar "smart mobile applications" de manera simple i segura. La tecnologia desenvolupada en la plataforma MIPAMS ha esdevingut en el projecte mtPlatform for eHealth, on s'ha aplicat el sistema de regles de privacitat i control d'accés a informació de salut. Aquesta funcionalitat és clau dins els aspectes de eHealth a les Smart Cities, per tal de donar un millor servei als ciutadans per accedir, ells i els proveïdors de serveis de salut, de forma segura a aquesta informació.

Energy

Xarxes intel·ligents d'energia per a maximitzar el consum d'energia verda

  En l'objectiu de reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle CHG produïts per les xarxes de telecomunicacions podem considerar dos models o paradigmes per aconseguir que els dispositius de les xarxes de telecomunicacions consumeixin energia verda tant com sigui possible. En primer lloc, à mpliament estudiat, el model data-follow-energy (les dades segueixen l'energia) que busca reduir les emissions de CHG utilitzant models d'encaminament (routing) integrats en el pla de control GMPLS de les xarxes de telecomunicacions dirigint els feixos de llum de les comunicacions òptiques cap a nodes de commutació alimentats per energies netes i verdes utilitzant tècniques com seguir el sol, el vent , marees.

  En aquest cas el que s'aconsegueix és que les dades segueixin a l'energia verda.
  En segon lloc, el model de tecnologia que proposem per a les Smart City basat en el nou concepte de energy-follow-data (energia segueix les dades), amb els mateixos objectius que data-follow-energy. La idea fonamental de la tecnologia proposta és adreçar i encaminar l'energia verda als dispositius que poden prendre avantatge d'això perquè puguin excloure l'energia bruta.
  En el projecte s'analitzen les possibilitats d'encaminament (routing) de l'energia en xarxes intel·ligents d'energia (Smart Grid) per alimentar els dispositius de telecomunicacions seguint el model energètic energy-follow-data, i s'optimitza l'impacte del consum d'energia verda en les xarxes de telecomunicacions en les ciutats intel·ligents (Smart City) explotant el coneixement de la quantitat, qualitat i el cost de l'energia que alimenta els equips de telecomunicacions. L'encaminament de l'energia i la seva relació amb les xarxes de telecomunicacions (TN) que proposem és explotable, no només per TN, sinó per qualsevol usuari consumidor amb equipaments TIC compatibles amb el pla de control i l'aplicació d'interconnexió (per exemple consumidors TIC industrials i institucionals, centres de dades (data centers), domòtica, xarxes sense fils i de mòbils, etc), els quals hauran de ser capaços d'implementar la seva pròpia gestió i operacions amb consciència energètica (energy-aware) considerant que l'energia està  aprovisionada per una Smart Grid.

City Infrastructure & utilities

CIGO! : Plataforma de gestió de mobilitat al cloud

  CIGO! és una plataforma de gestió de mobilitat al cloud que permet a les ciutats integrar totes les dades de que disposen (sensors, OpenData, dades privades...) per poder generar polítiques de mobilitat en temps real i millorar així la seva eficà cia operacional.

  CIGO! consta de 2 elements fonamentals, una webapp on es poden veure les dades en temps real amb diferents tipus d'analítiques i una app per l'usuari final. A través de la webapp podem injectar polítiques de mobilitat directament a l'usuari final i recollir dades d'aquest òtim que serviran com a feedback per saber si estem generant un impacte real o no a la mobilitat dels ciutadans. Actualment tenim 4 projectes en actiu:

  1. Utilitzem Open Data de la ciutat de Barcelona, com esdeveniments, dades de contaminació, històrics d'accidents o zones amb alt índex de criminalitat i oferim a conductors les millors rutes que tenen en consideració aquests tips de dades per adaptar la conducció de l'usuari a l'entorn que l'envolta. Cas enfocat a usuaris particulars de turismes.

  2. Analitzem els check-ins a les à rees de cà rrega (DUM) de la ciutat de Barcelona i fem la predicció d'on podran estar els espais lliures pels repartidors. Així fem que la ciutat estigui menys saturada de trà nsit a hores concretes i millorem l'entrega de mercaderies.

  3. Tenint en compte criteris privats de l'empresa hem creat una eina per optimitzar el servei d'assistència en carretera. La companyia pot estalviar diners i millorar la seva atenció amb els assegurats reduint els temps de recollida. Ara la companyia pot optimitzar les rutes per cada equip d'assistència i millorar la seva eficà cia operacional.

  4. Estem desenvolupant per Turisme de Barcelona una eina que permetrà  als turistes que visiten la ciutat personalitzar les rutes segons els seus interessos i característiques del viatge a fer, sigui a peu o utilitzant transport públic. Alhora, rebran informació sobre els punts d'interès que van visitant. L'app recull dades dels seus moviments i a través de l'entorn visual que oferim, Turisme de Barcelona pot indicar quines zones cal potenciar en aquestes rutes turístiques segons els interessos de mobilitat que tingui l'Ajuntament.

City Infrastructure & utilities

Mobility4All and EcoCity: transport and environmental public services for Smart Cities

  Two apps, Mobility4All and EcoCity, that provide transport and environmental public services for Smart Cities were developed and presented to the iCity Contest 2014 (organized by the Ajuntament de Barcelona). Both apps won the first and second prize of the second phase of the contest, respectively.

  Moreover, four ideas of apps (Mobility4All, EcoCity, FitRun and KidsPlan) were presented to the first phase of the contest and all of them were awarded.The iCity Platform is a Smart City platform that gives access to open information and Opened Information Systems in the participant cities of the iCity european project (led by Barcelona's City Council's Institut Municipal d'Informàtica).

Energy

Disseny òptim d'una electrolinera de càrrega ràpida de vehicle elèctrica a través de microxarxes

Models, algorismes i codis computacionals per a l'optimització estocàstica dels sistemes intel·ligents de xarxes d'energia elèctrica (smartgrids), especialment en tot allò que fa referència al disseny i gestió òptims de smartgrids i la seva integració amb els mercats majoristes d'energia amb gestió activa de la demanda, emmagatzematge i generació distribuïda (DER) a través de microxarxes (microgrids).