INNOVATION & TECHNOLOGY

RECOGNITION AND INSPECTION OF RAILWAY INFRASTRUCTURE USING LIDAR TECHNOLOGIES

  The Centre for Sensors, Instruments and Systems Development (CD6 UPC) is working on developing a new system for recognition and inspection of railway electrical infrastructure, based on Laser Imaging Detection and Ranging (LIDAR) technology. This new system will contribute to ensuring the quality, continuity and safety of services, particularly high speed services, as these have high requirements of the electrical distribution network.
  The project is being developed by a consortium led by the Company TELICE, CD6 UPC and the Robotics Group from the University of León, and is part of Challenge R4 (Sustainable, Smart, Integrated Transport) of the Spanish State Plan for Scientific and Technical Research and Innovation, 2013-2016. It has received funding from the Ministry of Economy and Competitiveness, through the programme Collaboration CHALLENGES.

EMERGENCY & SECURITY

TOOL AGAINST CROSS-BORDER CYBERCRIME AND CYBERTERRORISM

  The inLab FIB has initiated a project that aims to provide the European judicial authorities to obtain evidence related to cases of cyberterrorism and cybercrime committed in different Member States.
  Investigating cases of cybercrime and cyberterrorism often involves obtaining evidence in various digital environments, which are not always under the jurisdiction of a single country. For this reason the European directive 2014/41 / EU, the key to European judicial cooperation in criminal matters, established the European Investigation Order (OEI) with the aim of facilitating the obtaining of evidence that crimes among Member states.
  This project, called LIVE-FOR, will provide the judicial authorities of several European countries knowledge about developing new technologies to conduct research in digital environments to the cloud.

  In addition, investigate the state of implementation of Directive 2014/41 / EU Member States of the European Union will be raising awareness of prosecutors and investigators new European tool for collecting digital evidence border and establish best practice guidelines and training programs in the area of digital forensics.

  Improving the skills of judicial authorities in the use of the European Order of Investigation and forensic digital cover joint meetings, workshops and practical training, creation of centers of information and awareness campaigns and dissemination.

  Participants in the project include universities and institutes in Belgium (Vrije Universiteit Brussel), Spain (Polytechnic University of Catalonia and the Autonomous University of Madrid), Germany (Fachhochschule Albstadt - Sigmaringen), Czech Republic (Masaryk University) and Slovenia (Jožef Stefan Institute) .

  This project has been funded by Justice of the European Union (2014-2020).

Smart Mobility

INTELLIGENT MOBILITY RECOMMENDER

  It is a set of services that aim to enrich the user experience by extracting the mobility patterns from the user, combining them with the user preferences and using them as basis of the recommendation. These services can be used in combination of an existing travel planner / navigator to incorporate user preferences and user mobility patterns in the travel plan creation step.

  This technology has been developed in the framework of the European Project SUPERHUB (SUstainable and PERsuasive Human Users moBility in future cities). SUPERHUB Project provides a user-centric, integrated approach to multi-modal smart metropolitan mobility systems.The project involves designing and testing an open platform able to combine all mobility offers. Together with a set of enabling mobility services able to address users mobility needs, SUPERHUB can redesign transport route options. Furthermore, the user can utilize SUPERHUB to encourage desired behaviour changes. The project has developed an open source platform and mobile app, which, based on the up-to-date city status computed by the Situational Data Model, are able to plan customised urban routes, combining all mobility offers in real time.

Environment

Mapes d'impacte i qualitat de l'aire de Banyoles, Benicarló, Terrassa, Camp de Tarragona

Mapes de predicció d'impactes d'activitats actuals i futures emissores de contaminants a l'atmosfera. Determinació de zones de l'àrea urbana de baix impacte : zones netes de contaminació (Planificació territorial : determinació de zones del terme municipal on situar activitats emissores amb mínim o nul impacte sobre l'àrea urbana)Emergency & Security

iCoast: Sistema de models numèrics meteorològics, hidrodinàmics i morfodinàmics per a la presa de decisions en la gestió del risc costaner

Prototip d'un sistema d'alerta primerenca (iCoast) de temporals de mar que permet determinar amb gran resolució i per avançat l'estat del mar (onatge i corrents) en una platja. El projecte ha estat aplicat a diversos trams de la costa catalana (Barcelona, Badalona, Gavà  entre d'altres) per tal de veure'n la seva eficàcia.

Energy

Disseny i aplicacions de nous polímers conductors

Aplicació de nanopartícules i nanorecobriments per a aconseguir propietats de conductivitat elèctrica i tèrmica que permetin aplicacions multifuncionals en polímers convencionals utilitzats en el sectors aeroespacial i de l'automoció, i pel control de l'eficiència i durabilitat de sistemes fotovoltaics utilitzats en instal·lacions autònomes de depuració d'aigua de baix consum energètic.
Altres

Monitorització de la humitat del terreny mitjançant senyals de navegació reflectits

  Les propietats del senyals de navegació (GPS, Galileo...) es veuen modificades en reflectir-se sobre el mar o la terra. S'han desenvolupat diverses tècniques que permetent estimar estat del mar (onatge), alçada, humitat del terreny, alçada vegatació... Són tecnologies i tècniques aplicables a la monitorització mediambiental, però també, per exemple, a la gestió de l'aigua (e.g. parcs i jardins).

  NOTA: Aquesta tecnologia és més adient que la radiometria de microones (aplicada a la missió SMOS) en entorns que pateixen de forta contaminació de radiofreqüència.
  Participació fases A de missió PARIS IoD i GEROS-ISS de la ESA. Projecte E-GEM (FP7) Diversos projectes nacionals i de transferència tecnològica (U. Monash, Melbourne)

City Infrastructure & utilities

Monitorització, autodiagnòstic i eventual auto-reparació d'infraestructures urbanes

Intel·liStructures és una tecnologia basada en el disseny i aplicació de nanopartícules en materials de construcció per la monitorització, autodiagnòstic i eventual auto-reparació d'infraestructures urbanes. La línia de recerca inclou una gran varietat d'aplicacions, incloent-hi la millora de la durabilitat i propietats mecà niques de mescles asfàltiques, durabilitat de components d'alumini utilitzats en sistemes d'escalfament (terres radiants) i gestió de l'eficiència energètica de vivendes, la optimització d'additius en ciments, el desenvolupament de nous materials de construcció auto-netejables i que contribueixen a la reducció de la contaminació atmosfèrica urbana.