Mobility

GESTIÓ DE VEHICLES COMPARTITS

Gestió de vehicles compartits (vehicle sharing) en àrees urbanes. Dimensionament de la flota. Projecte realitzat en el marc de la Cátedra SEAT.Sustainability

Energia eòlica renovable amb molins de vent flotants en el mar per a consum urbà

La prova de concepte de la tecnologia ha estat desenvolupada dins el projecte AFOSP (Alternative Floating Off-Shore Platforms for supporting Wind Turbines).

Smart society and Collaborative City

Disseny de la interacció persona - robot social orientada a la millora de l'experiència de l'usuari

  2009-2011. Projecte AVANZA "ACROSS" http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_ACROSS
  2012. Projecte ""SOFIA"" TIN2011-28854-C03-01
  2013-2015. Projecte ""PATRICIA"" TIN2012-38416-C03-01

  2013-2014 Experimentació en projecte europeu ""ALIZ-E"" http://www.aliz-e.org/
  2013-2014 Experimentació a CosmoCaixa amb robot ReemH2 de PAL Robotics
  2013-2014 Experimentació a Hospital Sant Joan de Déu amb robots (ASD, Oncologia, Acollida)
  29015 Cognitive Assistive Social Pet Robot (projecte Llavor de la Generalitat)

Environment

Conversió de rentadors químics a biofiltres percoladors pel tractament d'emisions odoríferes

A partir de la tecnologia de bioreactors, s'ha procedit a la transformació de rentadors químics (scrubber) en biofiltres percoladors. Aquests presenten uns costos de manteniment i energètics sensiblement inferiors, oferint a la vegada elevades prestacions en quan a eficàcia d'eliminació d'olors (i de contaminants gasosos en general).Smart Mobility

Microcity

'“Micro Mobility concept Barcelona" - combining shopping, EV charging and convenient parking.
When we think how the city must be able to create new types of spaces for a new autonomous mobility.


Emergency & Security

Biometria aplicada a reconeixement automàtic en diferents sectors

Reconeixement automàtic de persones mitjançant característiques físiques o conductuals (veu, cara, iris,...) per a videovigilància, controls d'accessos, reconeixement de parlants en call centers...

Innovation & technology

Aplicacions bioacústiques per a la detecció i prevenció de fuites a canonades d'aigua

Deteccio automàtica i a temps real de fuites a canonades d'aigua per anàlisi acustica

Altres

m-health: Unobtrusive vital signs monitoring in seated people

Energy

Comptadors solars tèrmics intel.ligents

Monitorització de baix cost d'instal·lacions solars tèrmiques per a poder garantir-ne el correcte funcionament.