Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

internet of things

 

La UPC desenvolupa les següents capacitats tecnològiques en l'Internet of Things:

 
CONNECTIVITAT I DATA SCIENCE
 
 
 • Intel·ligència artificial
 • Vehicles autònoms
 • Robots col·laboratius
 • Aparells mèdics
 • Biosensors   
 • Blockchain
 • Ciberseguretat
 • Big data analytics
 • Data science     
 • Wireless sensor networks                               

      

                             

 

L'expertesa de la UPC abasta solucions d’aplicació transversal en diferents sectors, com ara:


AUTOMATITZACIÓ  • Automatització industrial   
 • Computer visions for quality control
 • Fabricació additiva
 • Logística
 • Comunicació industrial

 


SALUT • Digital health
 • Biomecànica
 • Atenció al pacient
 • Diagnòstic remot
 • Tecnologíes per l'esport
 • Assistència a persones

 

  

URBANISME I ARQUITECTURA

 • Smart building i smart office
 • Space occupancy and utilization
 • Smart materials

 

 

                   


MOBILITAT


 • Rutes Dinàmiques
 • Transport Públic
 • Nous conceptes de mobilitat
 • Simulació de tràfic

 

                                                                                                                                                     
 

SMART FARMING

 • Sensors de l'agricultura
 • Automatització d'efecte hivernacle
 • Gestió de cultius
 • Seguiment i cura dels animals

 

 

 

ENERGIA

 • Gestió d'Energia
 • Emmagatzematge d'energia
 • Smart grids
 • Modelació i simulació