CIT UPC, d'acord amb la normativa que li és aplicable, informa, a través d'aquesta web, sobre els seus comptes anuals corresponents als últims 3 exercicis, juntament amb l'Informe d'auditoria dels comptes anuals abreujats.