La UPC i PIMEC potencien la innovació i la competitivitat de les empreses

CIT UPC s’incorpora al Clúster de Materials Avançats
desembre 5, 2018
Barcelona serà la capital europea de la mobilitat urbana, amb la UPC com un dels socis tecnològics clau
desembre 13, 2018

12/12/2018

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i PIMEC han signat, el 5 de desembre, un conveni amb l’objectiu d’establir un marc de col·laboració que permeti fomentar la transferència de coneixement i tecnologia de l’àmbit universitari als sectors productius, potenciant així la innovació, la competitivitat i el creixement empresarial. En aquest context, ambdues entitats coordinaran activitats d’investigació científica, desenvolupament tecnològic i de formació. Les accions se centraran en els següents àmbits:

  • Recerca i transferència: Execució de projectes de recerca, mitjançant la promoció de la innovació entre les pimes, organització d’activitats comunes relacionades amb la promoció de la recerca, la transferència i el desenvolupament tecnològic i facilitar la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses afiliades a PIMEC.
  • Energia: Iniciar línies de col·laboració específica, a l’entorn estratègic de la UPC vinculat al projecte de Claus per a un nou Paradigma Energètic, de forma que es puguin posar en comú les estratègies mútues per a fomentar la transició vers un nou model energètic.
  • Acceleració d’empreses: Facilitar les vies de col·laboració de forma que, a través de PIMEC i les empreses que hi formen part, es pugui impulsar l’acceleració d’spin-off i start-ups basades en el coneixement i la tecnologia.
  • Docència: Cooperació en programes de formació per al personal investigador i tècnic de l’empresa o aliè, i també mitjançant activitats de “mentoring” bidireccional amb estudiants en règim de convenis de cooperació educativa amb les empreses de PIMEC.

CIT UPC participarà de manera activa tant en la definició com el seguiment de les accions que es portaran a terme, en particular aquelles destinades a facilitar la innovació i el desenvolupament tecnològic: detecció de necessitats tecnològiques, diagnosi, i assessorament en la implementació de solucions mitjançant projectes d’R+D i la definició i execució de projectes col·laboratius a nivell nacional o internacional, entre d’altres.

La UPC, des de la seva posició de lideratge a l’entorn de la indústria 4.0 i de la transició energètica, vol contribuir a facilitar a les PIMES catalanes aquesta transició cada cop més exigent per treballar en un mercat global i cada cop més competitiu. En aquest sentit, la Universitat està treballant en la posada en marxa d’un Observatori de Prospectiva Tecnològica, de caràcter sectorial, a partir del qual elaborarà informes i ajudarà a orientar la recerca que desenvolupen els diferents centres i grups de recerca anticipant-se a la demanda del mercat, alhora que permetrà facilitar a les empreses catalanes el seu posicionament més competitiu.

Més informació: Jordi Martín
Desenvolupament de Negoci
Telèfon: 93.4054690
Correu: info.cit@upc.edu