SECTORS D'APLICACIÓ


La UPC ofereix solucions d'aplicació transversal en diferents sectors, com ara:


TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ AVANÇADES

 • Tècniques per controlar i monitoritzar la qualitat del procés/producte
 • Processos de fabricació flexibles
 • Eines avançades per la presa de decisions per Zero Defects Manufacturing (ZDM).
 • Control digital amb microprocessadors i DSP
 • Col·laboració persona - màquina
 • Visió per computador
 • Avaluació de l'impacte mediambiental

FABRICACIÓ ADDITIVA

 • Rapid prototyping
 • Impressió 3D
 • Estereolitografia (SLA)
 • Sinteritzat selectiu per làser (SLS)
 • Modelat per deposició fosa (FDM)

ROBOTS COL·LABORATIUS I AUTÒNOMS

 • Interfícies de comunicació persona - màquina (sistemes de diàleg)
 • Models d'informació avançada per la generació de coneixement i aprenentatge
 • Sistemes de percepció: visió per controlar i guiar robots

CIBERSEGURETAT

 • Logical security. Audits, tests de penetració per xarxes heterogènies i anàlisi forense
 • Infraestructures per alta disponibilitat
 • Detecció d'intrusions i mecanismes de resposta a intrusions

L'INTERNET OF THINGS INDUSTRIAL

 • Comunicació industrial
 • Intel·ligència artificial
 • Monitorització intel·ligent de processos industrials
 • Estalvi energètic mitjançant monitorització intel·ligent
 • Sistema de sensors y extracció de dades

DATA SCIENCE

 • Big data analytics
 • Data graphs
 • Anàlisi estadística avançada
 • Panells de control i sistemes d'ajuda a la presa de decisions

REALITAT AUGMENTADA

 • Sistemes avançats d'interacció gràfica 3D
 • Animació basada en fenòmens físics
 • Realitat virtual, interacció immersiva i modelat geomètric i volumètric

ÀMBITS


La UPC desenvolupa les tecnologies d'Indústria 4.0 del futur, nous reptes per als quals desenvolupem solucions en els següents àmbits:


 • SYNCRONIZED ENTERPRISE
 • ROBÒTICA
 • LOGÍSTICA
 • AUTOMATITZACIÓ I COMUNICACIÓ INDUSTRIAL
 • EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
 • OPTIMITZACIÓ DE RESIDUS
 • XARXES DE CADENES DE DISTRIBUCIÓ DINÀMIQUES
 • DISTRIBUCIÓ INNOVADORA CAP AL CONSUMIDOR
 • DISSENY INDUSTRIAL

PROJECTES RELACIONATS