Tecnologia blockchain per impulsar l’economia circular en el sector tèxtil

Nous materials neuromòrfics basats en ciments per a aplicacions en enginyeria civil
juliol 14, 2022
Finalitza amb èxit el projecte per la millora del control integrat de plagues a través de l’enginyeria fotònica
juliol 4, 2022
07/07/2022

L’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) treballa en el projecte europeu TRICK, que té com a objectiu facilitar en la indústria tèxtil europea la transició de l’actual model de negoci a l’economia circular.

L’INTEXTER, gestor tecnològic del projecte, està creant una plataforma basada en tecnologia blockchain que incidirà directament en tota la cadena de valor dels productes tèxtils.

El blockchain, o cadena de blocs, és un sistema digital de codificació de la informació creat l’any 2008 amb el Bitcoin. Aquesta tecnologia permet la transferència de dades digitals de manera totalment segura i distribuïda en múltiples nodus independents, perquè les dades que s’introdueixen queden registrades i amb absoluta fiabilitat. A més, la informació introduïda mai es pot eliminar i només queda legitimada amb l’aprovació de tots els nodus. Un altre avantatge del blockchain és que qualsevol dels nodus actius conserva la informació de tota la xarxa en cas que internet caigui.

Aquesta nova tecnologia ja s’està fent servir en diferents sectors perquè assegura els processos i la fiabilitat de la informació en la traçabilitat dels productes i ja és un dels pilars fonamentals de la Indústria 4.0 i de l’Internet de les coses.

Cal tenir en compte que Europa perd cada any 400.000 milions d’euros en peces de roba que no s’han fet servir i genera 92 milions de tones de residus en roba que es podria continuar utilitzant. Segons la fundació Ellen McArthur, el 66% de les persones usuàries pagaria més per roba i productes que fossin sostenibles. L’any 2025 tots els estats de la UE hauran de posar contenidors per a la roba a les ciutats i quedarà prohibit vendre roba a l’Àfrica. Segons el darrer informe de la mateixa fundació, en una nova economia del tèxtil, la roba es dissenyaria per durar més, es faria servir més i es podria llogar, revendre i reciclar fàcilment. Aquest repte, però, requereix un canvi tecnològic en la indústria tèxtil.

Creació d’un estàndard industrial per al tèxtil

Ara, l’INTEXTER de la UPC treballa per implementar la tecnologia blockchain aplicada al sector tèxtil a través del projecte TRICK que finança la UE i en el qual participen 30 socis, la majoria dels quals són empreses italianes. L’equip liderat per José Antonio Tornero, Carla Fité i Maria Carmen Doménech s’encarrega de la supervisió tècnica i la coordinació administrativa del projecte, que té com a objectiu crear un estàndard industrial per a la traçabilitat de la cadena de valor tèxtil basada en blockchain.

Les empreses del sector necessiten transformar el seu model de negoci i els seus processos cap a l’economia circular. Europa aposta per aplicar la tecnologia de les cadenes de blocs perquè el sector es transformi, ja que així s’assegura tant l’emmagatzematge, com la fiabilitat, la transparència i la seguretat de la informació, tot generant confiança entre les empreses.

Les empreses del sector tèxtil es troben amb la problemàtica de com certificar la informació dels processos a tota la cadena valor de cara al seu canvi de paradigma productiu i de negoci. Per això, els investigadors i les investigadores de l’INTEXTER que treballen al projecte TRICK estan desenvolupant una plataforma per incidir directament a la cadena de valor anomenada Product Environmental Footprint (PEF), o petjada ambiental del producte, que consisteix en un sistema de càlcul sobre el cicle de vida dels productes venuts dins de la UE, traçabilitat i certificacions d’origen, antifalsificacions i protecció de la salut.

El projecte TRICK es troba en fase de desenvolupament i ja s’ha posat en marxa la primera fase, liderada per la UPC, que ha consistit a especificar els requeriments dels casos d’ús, és a dir, definir el marc que estableix les bases pel desenvolupament de la plataforma TRICK. El treball corresponent per a l’obtenció dels resultats ha estat recolzat per una investigació sobre la situació actual, les solucions existents i les necessitats dels usuaris de la industria tèxtil i alimentària de la UE per avançar cap a una economia circular.

L’INTEXTER de la UPC és el gestor tecnològic del projecte TRICK, finançat amb 8 milions d’euros pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea, i del qual formen part 30 socis europeus.
Projectes Relacionats