Més enllà de la 5G: continuïtat de les xarxes òptiques

Una aplicació de realitat virtual gamificada per a la rehabilitació de pacients amb discapacitats cròniques
febrer 22, 2023
Deep Learning i fusió de dades multimodal perquè el cotxe autònom pugui veure a través de la boira
febrer 21, 2023

22/02/2023

La capacitat d’acollir transmissions de dades cada vegada més massives i complexes s'ha beneficiat enormement de la transició cap a les xarxes òptiques. Aquest tipus de transmissió ha permès arribar a una autopista de la informació en la qual els cables de fibra òptica poden transportar una gran "càrrega" o flux d'informació.

Investigadors del Centre de Comunicacions Avançades de Banda Ampla (CCABA) i el Grup de Comunicacions Òptiques (GCO) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) participen en el projecte B5G-OPEN (pel seu nom en anglès, Beyond 5G – OPtical nEtwork coNtinuum), finançat per la Unió Europea, en el marc del qual s’està dissenyant i prototipant una nova arquitectura de transport òptic de paquets integrada d'extrem a extrem basada en xarxes de transmissió i commutació òptiques multibanda.

Aquest nou sistema de transmissió multibanda amplia la capacitat disponible de les fibres òptiques i permet la transmissió en les bandes S, E i O, a més de les bandes C i C+L utilitzades actualment. L’ús de les noves bandes es tradueix en un augment potencial fins a 10 vegades més de la capacitat i una menor latència per als serveis més enllà de 5G. Per a fer realitat les xarxes multibanda són necessaris avenços tecnològics, tant en els plans de dades com en els sistemes de control i gestió, a través de nous amplificadors, subsistemes sense filtre i multiplexors de suma i reducció, entre altres.

La disponibilitat de la transmissió multibanda també donarà lloc a un redisseny sencer de l'arquitectura d'extrem a extrem, eliminant fronteres entre dominis de xarxa i reduint les terminacions electròniques intermèdies.


Resultats i impacte

El projecte assajarà un nou disseny per a suportar elements multibanda i una arquitectura de xarxa “sense dominis” que servirà per a alimentar algorismes d’intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic, i conduir cap a xarxes totalment autònomes.

Els resultats es mostraran en dues demostracions finals en les quals s'exposaran els beneficis del projecte des de les perspectives de l'operador i de l'usuari.

B5G-OPEN tindrà un clar impacte en la societat donant major capacitat de suport dels nous serveis 5G (i posteriors) i els nous patrons de trànsit donant per respondre a les cada vegada majors necessitats de connectivitat.

Consorci, pressupost i finançament

El consorci inclou 17 socis de 8 països, entre els quals hi ha tres grans operadors de telecomunicacions, tres proveïdors, quatre pimes i quatre centres de recerca i acadèmics. Liderat per Telefonica, a més de la UPC, a Espanya hi participen el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), la Universidad Carlos III de Madrid i E-lighthouse Network Solutions. El projecte B5G-OPEN està dotat d’un pressupost total de 5.465.068,75 €, finançat a través del programa Horizon 2014-2020 (novembre de 2021 - octubre de 2024).

 

 

Projectes Relacionats