Estudi de prediagnosi de l’edificació residencial en els barris vulnerables de la ciutat de Barcelona

Claus per a la detecció i diagnosi de les comunitats d’alta vulnerabilitat socio-residencial a Ciutat Vella
agost 30, 2021
Estudien la recàrrega de vehicles elèctrics en autopista per catenària
juliol 26, 2021
28/07/2021

Des del Grup de recerca Rehabilitació i Restauració Arquitectònica (REARQ UPC) s’han realitzat els treballs ‘Estudi de prediagnosi de l’estat de l’edificació residencial en els àmbits d’acusada vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona’, ‘Prediagnosi de l’estat de l’edificació residencial a la Barceloneta, Raval Nord i el Born Nord, com àmbits de vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona’, ‘Suport tècnic per l’estudi amb prediagnosi de l’estat de l’edificació del barri del Carmel de Barcelona’ i ‘Estudi de Prediagnosi de l’estat de l’edificació residencial dels barris incorporats a Pla de Barris 2021-24’ (Cornadó, C. et al.), tots ells previstos en el marc del Pla de Barris de la ciutat de l’Ajuntament de Barcelona.Aquests estudis representen una proposta metodològica i analítica que s’ha dut a terme sobre un 17% del total del parc edificat residencial de la ciutat, iniciada amb el 2017 en els 16 barris que integraven el Pla de Barris 2016-2020 i replicada en diversos àmbits més al llarg dels darrers tres anys, fins arribar a un total de 26 barris estudiats.

La prediagnosi de grans parcs residencials té com a objectiu quantificar i valorar la necessitat de rehabilitació de l’edificació en els barris més vulnerables en el marc del Pla pel dret a l’habitatge i del Pla de Barris de la ciutat. Un ampli treball de camp mitjançant una inspecció tècnica exterior a nivell d’edifici i d’elements comuns aporta informació quantitativa i qualitativa sobre l’estat de conservació de l’edifici, així com una primera verificació sobre el terreny de les característiques d’un parc edificat que només s’ha estudiat a gran escala mitjançant anàlisis de dades estadístiques i municipals.

El resultats dels diversos treballs donen suport a la implementació de polítiques públiques de rehabilitació en el marc de programes com Finques d’Alta Complexitat, i ha proporcionat criteris tècnics sobre la urgència i la necessitat de rehabilitació d’edificis residencials en zones prèviament descrites com les més vulnerables de la ciutat.

Els projectes han comptat amb finançament de Foment Ciutat, Ajuntament de Barcelona.


Projectes Relacionats