El nou model energètic pretén transformar el sistema actual en un sistema distribuït, en el qual qualsevol agent que estigui connectat a la xarxa té la possibilitat d'aportar energia, possibilitant la creació de microgeneradors, de manera que no hi ha una dependència tan directa com amb la generació energètica actual.  El nou model tendeix a la diversificació de les fonts d'energia, un major aprofitament de les energies renovables i l'eficiència i l'estalvi energètics.

Una Smart Grid és una xarxa que integra de manera intel·ligent les accions dels usuaris que es troben connectats a ella -generadors, consumidors i aquells que són ambdues coses alhora-, per tal d'aconseguir un subministrament elèctric eficient, segur i sostenible.

Les Smart Grids utilitzen equips i serveis innovadors, juntament amb noves tecnologies de comunicació, control, monitoratge i autodiagnòstic, que ajuden a aconseguir els següents objectius:

 • Enfortir i automatitzar la xarxa, millorant l'operació de la xarxa, els índexs de qualitat i les pèrdues en la mateixa .
 • Optimitzar la connexió de les zones amb fonts d'energia renovable, optimitzant les capacitats de connexió i minimitzant el cost de connexió de les mateixes.
 • Desenvolupar arquitectures de generació descentralitzades, permetent el funcionament d'instal·lacions de menor grandària (Generació distribuïda) en harmonia amb el sistema.
 • Millorar la integració de la generació intermitent i de noves tecnologies d'emmagatzematge.
 • Avançar en el desenvolupament del mercat de l'electricitat, possibilitant noves funcionalitats i serveis als comercialitzadors i a milions de consumidors en el mercat.
 • Gestió activa de la demanda, permetent que els consumidors gestionin de manera més eficient els seus consums i millorant l'eficiència energètica.
 • Possibilitar la penetració del vehicle elèctric, acomodant aquestes noves càrregues mòbils i disperses a la xarxa, minimitzant el desenvolupament de nova infraestructura i habilitant les funcionalitats d'emmagatzematge d'energia que posseeixen.

Des de CIT UPC posem a disposició de les empreses i institucions el nostre coneixement i experiència en l'àmbit de les Smart Grids com ara:

 • Operació i planificació de sistemes elèctrics.
 • Sistemes de monitoratge per a estratègies avançades de manteniment.
 • Control intel·ligent de la xarxa elèctrica.
 • Seguretat i qualitat del subministrament elèctric.
 • Eficiència energètica.
 • Integració a la xarxa d'energies renovables.
 • Anàlisi de l'impacte dels vehicles elèctrics a les xarxes elèctriques.
 • Definició d'especificacions per a estacions de càrrega de vehicles elèctrics.
 • Disseny i desenvolupament de carregadors elèctrics i sistemes V2G/V2H.
 • Disseny de petits sistemes de generació d'energia.
 • Gestió de sistemes d'emmagatzematge d'energia.
 • Electrònica de potència aplicada a l'emulació d'equips.
 • Sistemes de gran voltatge (HVDC) per a un transport més sostenible de l'energia.