L'última tendència al món dels negocis és l'ús de tècniques analítiques avançades en Big Data: Accedir a la creixent quantitat de dades i utilitzar la potència de càlcul disponible per obtenir anàlisis innovadores i útils. A partir de la valoració d'enormes quantitats de dades, les empreses requereixen prendre decisions ràpidament en paràmetres de negoci complexos.

L'augment del volum de les dades recollides de diverses fonts necessita una potència de processament més ràpida per accelerar el procés d'anàlisi i aprofitar el benefici real de combinar volums massius de dades.

Les solucions TIC a mesura que des de CIT UPC proposem per aprofitar l'impacte favorable de Big Data es poden aplicar a diferents indústries:

- Al Sector Energètic, que exigeix millores en l'ús eficient dels recursos energètics. Aquesta situació ha portat a l'adopció generalitzada de comptadors intel·ligents i altres pràctiques de gestió d'actius per optimitzar l'ús d'energia. Però fins i tot després de gastar milions d'euros en la instal·lació i manteniment de xarxes d'energia intel·ligents, serveis públics de tot el món no han estat capaços d'aprofitar tot el seu potencial, principalment a causa de la incapacitat d'obtenir intel·ligència útil de terabytes de dades com a conseqüència de milers de milions de lectures dels comptadors intel·ligents.

Calen programaris de gestió capaços d'integrar-se amb els mesuradors intel·ligents per examinar les tendències, patrons de consum i altres factors entre diverses variables de xarxa eficient, intel·ligència predictiva, alarmes i gestió de clients.

Els proveïdors de serveis públics d'energia podrien aprofitar els beneficis de Big Data Analytics per a la predicció de consums, l'optimització dels sistemes i la detecció de fraus en les Smart Grids.

- Al Sector Salut, el qual pot aprofitar les grans reserves de dades disponibles perquè tot el sistema de salut sigui més eficient, robust i, per tant, més eficaç:

  • Modelatge predictiu per a nous medicaments i investigació.
  • Algorismes i eines estadístiques poden predir patrons de malalties en nombrosos conjunts de dades i poden augmentar l'eficiència dels assajos clínics.
  • Gestió de malalties preventives a partir de dades del perfil del pacient i de sistemes de monitorització a distància en temps real.
  • Anàlisi Big Data de les dades històriques del pacient en els sistemes de registres mèdics per avenços en genòmica i en el diagnòstic de malalties importants.

- Al Sector de la Producció, el qual requereix de millores operatives i d'optimització de control de procés per mantenir la competitivitat. La informació obtinguda de l'anàlisi de grans volums de dades pot ajudar a fer el procés de fabricació més eficient des del disseny i la producció fins a la promoció i distribució.

Es poden utilitzar grans quantitats de dades històriques de producció com a entrades per canviar fins i tot el procés de fabricació. Els sistemes de control de processos també es poden integrar perfectament amb dades en temps real procedents de sensors que ajudin a optimitzar el procés de producció i reduir el malbaratament i els costos operatius.

PROJECTES RELACIONATS