Una plataforma per a identificar antibiòtics nous orientats a combatre els bacteris multiresistents

Imatge recurs d'una edificació
Materials projectats lleugers per reforçar i rehabilitar edificacions i estructures de patrimoni urbà
juliol 15, 2021
Drons per controlar aforaments
juliol 8, 2021
9/07/2021

L’inLab FIB col·labora amb la companyia ABAC Therapeutics (ABAC), en el desenvolupament d'una plataforma pròpia de descobriment de fàrmacs per a identificar antibiòtics nous orientats a combatre els bacteris multiresistents.ABAC Therapeutics es una companyia dedicada a investigar nous antibiòtics específics per a patògens concrets, i desenvolupar solucions terapèutiques contra bacteris multiresistents als antibiòtics. ABAC utilitza la seva plataforma pròpia de descobriment de fàrmacs PasNas per identificar antibiòtics nous orientats a combatre els bacteris multiresistents, per a pacients infectats amb patògens bacterians altament resistents als antibiòtics i que deixen als pacients afectats amb poques (o cap) opció de tractament. Aquesta nova estratègia permet identificar compostos amb activitat específica amb mecanismes d’acció nous, respectuosos amb la flora bacteriana humana i alhora minimitzar la selecció de soques resistents.

L’inLab FIB s’encarrega del desenvolupament de la plataforma informàtica que dona suport a l’anàlisi de les dades resultants dels processos experimentals.

El projecte s'està desenvolupat en dos períodes: un període inicial des de juliol de 2018 a gener de 2019 i actualment s’està realitzant una ampliació del projecte des de juliol de 2020 que durarà fins al desembre 2021.


Projectes Relacionats