Connectivitat dual per millorar la velocitat d’accés de xarxa

Un embalatge biodegradable per evitar l’ús de plàstic en l’àmbit de l’alimentació
febrer 1, 2020
Un mètode de modulació de dades per comunicar dispositius wifi amb dispositius no wifi
febrer 1, 2020
01/02/2020

El grup de recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació (CIRCUIT) llença la primera plataforma de connectivitat dual (Dual Connectivity) lliure i oberta que permetrà la realització d'experiments en condicions reals.Connectivitat Dual és una nova tecnologia que permet a un dispositiu mòbil connectar-se a dues estacions de xarxa de forma simultània, millorant així, la taxa de transferència de dades i per tant l'experiència del servei.

Els dispositius mòbils actuals poden connectar-se a una única estació base de les disponibles dins la seva àrea de cobertura. Seleccionen la que els proporciona el senyal més potent i que sol ser, a més, la més propera geogràficament. Quan el senyal es debilita, es connecta de manera automàtica a la senyal més forta de la següent estació més propera.

Connectivitat Dual permet establir un enllaç simultani entre el mòbil i dues estacions base ja siguin 4G, 5G o una combinació de ambdues. D'aquesta manera, la informació pot ser transmesa cap al mòbil per la millor estació base o a través de les dues, millorant així la taxa de dades (data Aggregation) i / o realitzant un canvi d'estació més ràpid (fast switching).

El testbed desenvolupat per Connectivitat Dual està implementada totalment en codi obert, per la qual cosa, qualsevol persona o empresa pot col·laborar amb el projecte. Es preveu que la solució desenvolupada estalviï a investigadors i desenvolupadors al voltant de 4 mesos de treball.

El testbed va ser desenvolupat per Dr. Ilker Demirkol i l'estudiant de doctorat Carlos Pupiales de la UPC. També van col·laborar en el projecte Eurecom (França), National Instruments (Alemanya) i la Universitat de Rutgers de Nova Jersey (EUA). El projecte Dual Connectivity va guanyar el premi Best Demo Award en IEEE MASS Conference 2019.


Projectes Relacionats