REV-TER. Reviure als terrats

iPLUG
Solucions d’electrònica de potència per modernitzar la xarxa elèctrica
novembre 17, 2022
Diskover App
Diskover. Cap a un nou model turístic: personalitzat, “slow” i de qualitat
novembre 3, 2022

17/11/2022

El grup de recerca REARQ participa a “Reviure als terrats” (REV-TER), un projecte que té per objectiu millorar la qualitat de vida de les comunitats i persones residents en ciutats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, des de la perspectiva de l’envelliment actiu i saludable. REV-TER pren el districte de Ciutat Vella com a territori d’estudi, i proposa la transformació dels seus terrats comunitaris en espais de cures, trobada i repòs. Actualment, aquests espais es troben infrautilitzats, però resulten clau gràcies a la seva condició d’exteriors comunitaris de dimensions generoses en un context molt dens.

El projecte s'adreça a la millora i la reutilització d’aquests espais exteriors mitjançant l’anàlisi dels terrats existents al districte, en relació a les necessitats de la població resident i les seves característiques socio-demogràfiques i a les necessitats de millora física i arquitectònica d’aquests espais. També es cerquen solucions amb sistemes constructius de baix cost, sostenibles, desmuntables i reciclables per a la recuperació dels terrats existents.

 
 

El projecte planteja diferents escales d’anàlisi i treball: l’estudi de la totalitat de cobertes de Ciutat Vella, l’estudi de cinc sectors d’interès localitzats en barris i contextos diferents, i l’anàlisi d’una trentena de casos d’estudi singulars. Aquest procés analític ha de permetre contrastar l’eficàcia i valorar el potencial d’implementació de solucions de millora eficients que puguin executar-se de forma col·laborativa, amb un cost assequible o baix, mitjançant una construcció en sec i amb solucions reutilitzables.

Com a resultat, a més de la caracterització i diagnosi de l’espai dels terrats i les necessitats a què pot donar resposta, s’elaborarà un catàleg de micro-projectes de millora, solucions integrals per a la millora de les condicions d’habitabilitat als terrats (seguretat a l’ús, accessibilitat, salubritat, entre d’altres) i per a l’adequació d’espais de trobada i ús comunitari (com ara confort, ombra, vegetació i emmagatzematge). Algunes d’aquestes solucions seran construïdes i prototipades com a propostes d’aplicació en casos pilot que podrien replicar-se en altres terrats de Ciutat Vella i en altres punts de la ciutat i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El projecte està liderat pel grup de recerca en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica (REARQ) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i compta amb la col·laboració del Grup Interdisciplinar de Ciència i Tecnologia a l'Edificació (GICITED), també de la UPC, del grup de recerca en Creativitat, Innovació i Transformació Urbana de la Universitat de Barcelona (CRIT-UB) i de l’Associació Oasiurbà. El projecte ha rebut finançament de l’Ajuntament de Barcelona i de la Fundació La Caixa, en el marc del Pla Barcelona Ciència 2021. El pressupost atorgat és de 109.457,32€, i el projecte es desenvolupa des del desembre de 2021 i finalitzarà el juny de 2023.


Projectes Relacionats