Resum de la Jornada Materials avançats per a la construcció

Tecnologia UPC a la sisena edició de l’IOT Solutions World Congress
maig 9, 2022
CIT UPC coorganitza la Jornada Door-to-door mobility
maig 17, 2022
11/05/2022

Dimarts 26 d'abril va tenir lloc la Jornada Materials avançats per a la construcció que, des del Centre d'Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya, vam organitzar amb CIM UPC a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT UPC).

Més de 30 assistents del sector de la construcció van assistir a una jornada que va incloure cinc ponències, una taula rodona, una visita a les instal·lacions i laboratoris de fabricació additiva de l’ESEIAAT UPC i un aperitiu-networking final.

 
 

La tecnologia UPC, clau en la transformació del sector

“El sector de la construcció ha d'entrar en el segle XXI, tant tecnològicament com socialment” amb aquesta afirmació Xavier Roca, director de l'ESEIAAT UPC va començar la jornada.

El sector està evolucionant cap a noves tecnologies d'edificació i nous materials, tant per a complir les directives reguladores com per a augmentar la seva competitivitat en el mercat. En aquest sentit, abordar els reptes de transformació que afronta requereix apostar per solucions sostenibles i que totes les parts implicades siguin capaces de superar l'arrelat convencionalisme del sector.

Les ponències dels investigadors de la UPC van demostrar com els camins alternatius sí que existeixen i que, a més, ja han estat validats en termes d'eficàcia i seguretat.

Emprendre el camí cap a la sostenibilitat i la industrialització

Miren Etxeberria, grup de recerca Anàlisi i Tecnologia d'Estructures i Materials (ATEM UPC) durant la seva ponència Aplicabilitat d'àrids reciclats, origen formigó i mixt, en la fabricació de formigons durables va demostrar la factibilitat d'usar àrids reciclats (component de formigons), residus de la construcció i demolició d'obres existents per a produir nous formigons de molt bona qualitat. "El 30% dels residus que es generen a la Unió Europea provenen de la construcció. La clau per a la transformació del sector és la industrialització, especialment la digital, i l'ús de recursos reciclats. La sostenibilitat implicarà universalitzar l'ús d'elements reciclats per a la generació de nova matèria primera."

Louison Poudelet, de CIM UPC, també afegia que, amb la finalitat de reduir l'impacte global d'aquest sector, el futur de la construcció ha de contemplar les tecnologies de fabricació additiva, o impressió 3D. Amb elles s'aconsegueix estalviar energia, recursos i costos de material i es contribueix, de manera real i positiva, sobre el medi ambient i l'eficiència energètica. Per a difondre el seu ús, incidia, s'haurà de respondre a desafiaments tecnològics importants, així com assegurar els estàndards de resistència mecànica en les aplicacions estructurals i d'homogeneïtat en la composició del material.

Finalment, a través de la ponència de Lluís Gil, del Centre Avançat de Tecnologies Mecàniques (CATMech UPC), es van compartir els resultats positius en l'ús de les fibres i residus naturals per a atorgar noves propietats als ciments estructurals, responent a necessitats específiques d'elasticitat, deformació i aïllament acústic.

Després de la primera part de ponències, es va donar pas a una taula rodona en la qual van confluir perspectives de l'àmbit de la recerca, del disseny, de l'arquitectura i de la construcció gràcies a la participació de les empreses VIAS, Escofet i Lagula Arquitectes, així com del grup Enginyeria de la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya.

L'aspecte clau del debat, moderat per Roger Uceda, director de l'àrea de transferència tecnològica de CIM UPC, va ser la necessitat d'industrialitzar la construcció, digitalitzar-la i augmentar els estàndards de qualitat, alhora que s'aposta per nous materials més sostenibles i assegurances.

Networking cap a futures col·laboracions

Com a tancament de la jornada es van poder visitar les instal·lacions i laboratoris de fabricació additiva de l'ESEIAAT UPC, un tour que va acabar en un aperitiu-networking.
Projectes Relacionats