La UPC participa al primer Congrés TECNIO per debatre el model de transferència de coneixement que necessita Catalunya

IMC22_CIT_UPC_Ambassador
CIT UPC participa en el programa Ambassador de l’International Mobility Congress 2022
octubre 19, 2022
SCEWC22 UPC
Innovacions de la UPC per millorar la vida a les ciutats, a l’Smart City Expo World Congress 2022
novembre 15, 2022
21/10/2022

La UPC, juntament amb altres entitats del món de la la recerca, l’administració i l’empresa, ha participat al 1r Congrés TECNIO 2022, que s'ha dut a terme a la Universitat de Girona el 19 d'octubre. La jornada, que ha congregat prop de 200 persones, s'ha centrat a debatre els reptes als quals s’enfronta l’ecosistema de transferència de coneixement per convertir Catalunya en un pol d’innovació tecnològica.

La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), que és la universitat que aglutina més grups i centres de recerca amb acreditació TECNIO atorgada per ACCIÓ ─15 dels 59 que hi ha a Catalunya, és a dir un 20%─, ha pres part del 1r Congrés TECNIO 2022, que ha tingut lloc a la Universitat de Girona (UdG).

En aquesta jornada s'ha posat de manifest la responsabilitat de les administracions catalanes en la transferència de coneixement i la necessitat que la inversió en recerca reverteixi en la societat. S'ha parlat de les noves tendències en transferència de tecnologia i innovació empresarial i s'ha posat en valor l'activitat de la recerca per millorar la competitivitat de l’empresa. En aquest sentit, també s'ha destacat la necessitat de fomentar polítiques de col·laboració entre universitats i empreses, i d'impulsar la innovació i la digitalització com a elements clau per augmentar la productivitat empresarial.

Igualment, s'ha incidit també en què cal que les empreses vegin les institucions de recerca com un soci tecnològic prioritari, més enllà del marc col·laboratiu que existeix actualment i que cal connectar les capacitats dels centres tecnològics amb les necessitats reals del mercat. Així mateix, s'ha parlat sobre l'emprenedoria i de la creació d’spin-offs com a fórmula que tenen les institucions de recerca per transferir tecnologia al mercat sobre el rol de les oficines de transferència tecnològica (TTO), entre d’altres.

Per part de la UPC, hi ha assistit el vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria, Climent Molins, i han intervingut diversos directors de grups i centres de recerca. Ernest Teniente, director de l'inLab-FIB, que ha intervingut en la taula rodona 'Time to transfer: mecanismes per fomentar que la recerca arribi al mercat', ha abordat la necessitat que l’administració, les institucions de recerca i el teixit empresarial treballin per fomentar polítiques de col·laboració intensiva que permetin als investigadors continuar els seus projectes fins a apropar-los al mercat. Santiago Royo, director del Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6), que ha participat en la taula rodona 'Research & Tech-Transfer Career', dedicada a la carrera professional, ha posat èmfasi en la necessitat que en la carrera acadèmica els mèrits de transferència es puguin valorar de la mateixa manera que passa amb els de recerca.

Durant la jornada, també ha intervingut Cristina Corchero, professora Serra Húnter de la UPC i cap del grup de recerca d'Anàlisi de Sistemes Energètics de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), i Manel Arrufat, del Servei de Gestió de la Innovació de la UPC, que ha definit les spin-offs com a “magnífics vehicles per a la transferència tecnològica, tot i que cal invertir més i posar facilitats als centres de recerca i al personal investigador en les fases de maduració de les tecnologies, per generar transferència tecnològica d'impacte i de valor per a la societat".

A banda de les taules rodones, en la zona d’exhibició els grups i centres TECNIO han mostrat els seus projectes i capacitats tecnològiques, com el CD6, que ha exposat un braç robòtic amb sensors de 75 cm d’alçada.

 
 

Projectes Relacionats