El joc és un llenguatge universal que es caracteritza per l’entreteniment, unes normes establertes i uns objectius clars i tangibles. Els videojocs són capaços de crear intenses experiències d'immersió que poden captar l’atenció del jugador d’una manera total.

Els “serious games” no tenen com a objectiu l‘entreteniment: aprofitant el millor dels videojocs, permeten crear entorns realistes per a testejar estratègies, tàctiques, teories i idees amb l’objectiu final de crear models, prototips, experiments, tasques d’aprenentatge, i millora de capacitats d’una manera més ràpida, barata, agradable i eficaç.

Com a característica important, els “serious games” defineixen molt clarament els objectius del joc, eliminant informació irrellevant i marcant clarament fites mesurables en una determinada tasca o activitat.

A CIT UPC estem treballant en diverses línies d’investigació on, mitjançant el disseny de serious games, es redueixen els costos de diagnòstic de malalties relacionades amb els trastorns cognitius i faciliten i milloren el procés de rehabilitació. El diagnòstic precoç d’aquestes malalties per iniciar el tractament pot modificar positivament el pronòstic a curt i a llarg termini. Aquests nous models substituirien els tests manuals que es fan servir actualment i a partir dels quals els especialistes realitzen els diagnòstics mèdics:

  • Disseny d’entorns gràfics 3D interactius per a la neurorehabilitació.
  • Aplicació de la realitat virtual en el disseny de serious games
  • Eines per la millora de la detecció precoç, seguiment i rehabilitació de trastorns cognitius
  • Creació d’entorn virtual per a la detecció precoç de les demències senils

"Un dels reptes és ajustar la fórmula per saber que amb uns paràmetres determinats es pot fer el diagnòstic sobre el nivell cognitiu del pacient", explica la Dra. Dani Tost. "La idea d’aquest test, més econòmic que els que es fan servir ara, és que serveixi als sistemes sanitaris per fer una detecció precoç generalitzada a tota la població".