Tecnologies de ràdio per a xarxes ultradenses en l’era 5G i més enllà (5G&B)

Smart Factory: Dispositius connectats per a la indústria 4.0
febrer 1, 2020
Big data i intel·ligència artificial per al nou sistema elèctric
febrer 1, 2020
01/02/2020

L’evolució cap a una societat totalment connectada a l’era del 5G i posterior (5G&B) implica comunicacions cada cop més complexes i una densificació de la xarxa sense precedents. Davant d’aquest augment de la intensitat del trànsit de la xarxa procedent de terminals heterogenis, el projecte 5G&B RUNNER té com a objectiu dissenyar, analitzar i avaluar una sèrie de tecnologies de ràdio en xarxes ultradenses per complir els requisits de capacitat i qualitat de servei, intel·ligència distribuïda i flexibilitat necessaris per als sistemes 5G&B. El compliment d’aquestes tasques ha requerit l’ús d’eines de processament avançat de senyals, teoria de la informació, teoria de les comunicacions i optimització distribuïda d’objectius múltiples.El programa de treball ha inclòs el desenvolupament d’algoritmes de capa física i control d’accés al mitjà, com transceptors multiantena de baix consum i alta eficiència espectral, esquemes de transmissió multiusuari per llum visible i comunicacions de tipus màquina. També s’han dissenyat algoritmes d’optimització de xarxa, com ara algoritmes d’enginyeria de trànsit per backhaul o xarxa de retorn (que interconnecta xarxes entre elles utilitzant diferents tipus de tecnologies amb o sense fils) i d’assignació de recursos a curt i llarg termini en xarxes ultradenses. Els algoritmes s’han desenvolupat seguint un rigorós procediment matemàtic i s’han validat mitjançant extensives simulacions.

El Projecte 5G&B Runner ha estat finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats amb 181.500 euros, ha tingut una durada de quatre anys (de desembre de 2016 a setembre de 2020) i està coordinat pel grup Signal Processing and Communications (SPCOM) de la UPC.


Projectes Relacionats