Noves tecnologies òptiques per a les necessitats de les aplicacions 5G

Una cadira de rodes robotitzada ajuda a millorar les condicions físiques de les persones amb distròfia muscular de Duchenne
febrer 1, 2020
Receptors de ràdio de consum ultrabaix
febrer 1, 2020
01/02/2020

El Grup de Comunicacions Òptiques (GCO) de la UPC lidera el projecte Alliance B, que té com a objectiu dissenyar una infraestructura de xarxa òptica optimitzada per al desplegament d’aplicacions 5G. Aquesta haurà de ser capaç d’interconnectar qualsevol cosa (persones, coses, processos, continguts, etc.) a qualsevol lloc, a través d’un conjunt de serveis de xarxa que realment compleixin els diversos requisits de comunicació (en termes d’amplada de banda, latència, fiabilitat, etc.).A més, aquests serveis de xarxa s’hauran d’orquestrar d’extrem a extrem a través de diferents segments o trams de xarxa i recursos de computació de diferents característiques per assegurar una alta escalabilitat i reactivitat davant canvis inesperats de trànsit i estat de recursos, i també per què sigui eficient en termes d’energia.

En ALLIANCE B, d’una banda, s’han investigat noves tècniques de transmissió basades en formats de modulació avançats per optimitzar l’eficiència espectral i el consum energètic del conjunt de la xarxa òptica, que proporcionen una xarxa òptica d’alta capacitat i flexibilitat per suportar l’establiment de serveis 5G. A més, s’investiguen infraestructures de xarxa òptica espectralment flexible (en la commutació dels senyals) de capacitat ultraalta respecte als sistemes òptics actuals.

D’altra banda, el projecte ha investigat arquitectures i tecnologies de control i gestió dels recursos de la infraestructura virtualitzada per a l’aprovisionament òptim de serveis d’extrem a extrem.

Alliance B treballa en el disseny i implementació de solucions de gestió i orquestració basades en tècniques cognitives per a les garanties dels serveis desplegats en termes de qualitat de servei (QoS) i de qualitat de l’experiència (QoE). En particular, un objectiu ambiciós del projecte Alliance B ha estat dissenyar i implementar tècniques basades en aprenentatge automàtic (machine learning) per a l’aprovisionament òptim de serveis d’extrem a extrem.

El projecte té una durada de tres anys (de gener de 2018 a setembre de 2021) i ha comptat amb 91.000 euros de finançament del Programa Retos del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.


Projectes Relacionats