Hyperlieux Mobiles: un nou concepte de mobilitat connectada per al desenvolupament urbà i territorial

Receptors de ràdio de consum ultrabaix
febrer 1, 2020
Smart Factory: Dispositius connectats per a la indústria 4.0
febrer 1, 2020
01/02/2020

El projecte Hyperlieux Mobiles defineix un nou concepte dins l’àmbit de la mobilitat, en el marc de la connectivitat i del desenvolupament del vehicle elèctric, autònom i connectat.L’objectiu d’Hyperlieux Mobiles és identificar i estudiar les diferents formes actuals i futures de mobilitat més enllà del transport de béns i persones, per comprendre millor els canvis que actualment s’estan produint, tant en els hàbits com en les possibilitats que ofereix la tecnologia. A partir d’aquí, es defineixen les característiques dels nous vehicles híbrids Hyperlieux Mobiles com un avenç en els ecosistemes de mobilitat, prototips de microespais urbans mòbils i multifuncionals capaços d’apropar activitats o un servei a l’usuari final. Aquest tipus de serveis en mobilitat allibera l’usuari de l’obligació de desplaçar-se i podrà prestar un o diversos serveis en diferents àmbits com salut, esport, oci o treball, entre altres exemples; això afavorirà l’aprofitament de les infraestructures ja existents i disminuirà la necessitat de produir-ne de noves, com a resposta als desafiaments del desenvolupament sostenible.

L’equip internacional animat per l’Institut pour la Ville en Mouvement investiga sobre els més variats territoris en diferents continents. Comptabilitza no menys de 600 casos d'activitats mòbils, entre els quals hi ha bicicletes equipades amb panells solars que, a l’Àfrica, distribueixen electricitat per recarregar telèfons mòbils en zones infraequipades i permeten l’accés a wifi per connectar-se amb el món. Un altre exemple és el cas d’un escorxador mòbil a Suècia que es desplaça tan a prop del lloc de reproducció com sigui possible i és respectuós amb els animals i amb els treballadors. Altres exemples són diversos tipus de cinema mòbil, bibliobusos o un consultori mèdic mòbil.Un d’aquests projectes pilot, dirigit per Carles Llop, arquitecte i investigador del Grup de Recerca en Urbanisme del DUOT de la UPC, coordinat amb l’ONG Dentistes sobre Rodes (DSR) i el Centre de Cooperació al Desenvolupament de la UPC, s’està duent a terme al Senegal. Mitjançant camions adaptats per a activitats mòbils, l’ONG dona serveis dentals establint rutes per diferents comunitats que no disposen d’aquest servei bàsic per a la salut. L’èxit d’aquest projecte no ha estat només apropar el servei als usuaris, sinó també l’aparició d’externalitats positives per a les comunitats, com, per exemple, evitar moviments de població a les metròpolis a la recerca de serveis, la creació de “places” en què es proveeix la població de serveis compartits amb multiplicitat d’activitats disponibles o una cohesió més gran d’aquestes comunitats.

Actualment, en col·laboració amb Anna Umbert i Maria José Soneira i un equip d’estudiants de l’ETSETB, s’està desenvolupant un sistema de dotació de connectivitat i digitalització de dades del servei esmentat, prova pilot que servirà de base per a futures prestacions d’activitats i serveis.

Hyperlieux Mobiles ha estat promogut i organitzat per l’Institut pour la Ville en Mouvement, que forma part de l’Institut Francès per la Transició Energètica Vedecom. En el projecte hi participen també, a més de la UPC, Transdev, Stellantis, Valeo, Michelin i La Poste, així com la Universitat Mackenzie de São Paulo, la Nacional de Bogotà o l’École Nationale Supérieure Telecom Paris, la Université Gustave Eiffel i la Université Tongji a Shanghai, entre d’altres.


Projectes Relacionats