Protegir-se millor de les exposicions a baixes radiacions ionitzants en el sector sanitari

Tecnologies fotòniques per a la detecció 3D
maig 5, 2019
Sistema de monitoratge intel·ligent de plantes de fred industrial
abril 11, 2019
12/04/2019

S’han presentat a Viena els principals resultats dels dos primers anys de durada (d’un total de 4) de MEDIRAD, un projecte europeu en el qual hi participen investigadors del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) i del Grup de recerca de Dosimetria i Radiofísica Mèdica de l’Institut de Tècniques Energètiques (INTE UPC).MEDIRAD, Implications of Medical Low Dose Radiation Exposure, té com a objectiu principal millorar el coneixement sobre els efectes de l’ús de les radiacions en l’àmbit sanitari. El projecte ha de permetre un avenç significatiu en el coneixement sobre els riscos derivats de la radiació i establir les bases científiques per al desenvolupament de les normes i recomanacions en protecció radiològica en medicina.

En concret, l’equip de CREB UPC participa en el desenvolupament d’una aplicació per a la determinació en temps real de la distribució de la dosi en els pacients sotmesos a processos de radiologia o cardiologia intervencionista. Els procediments intervencionistes són procediments mínimament invasius en els quals s’utilitzen imatges radiològiques per guiar les intervencions. Són de gran interès pel diagnòstic d’algunes malalties i com a alternativa al tractament quirúrgic en patologies cardiovasculars, urològiques, neurològiques, biòpsies, etc. Malgrat això, en alguns casos poden comportar temps d'irradiació llargs i, el pacient pot arribar a desenvolupar una afecció cutània que requereixi tractament.

Els resultats que va presentar l’equip de la UPC van mostrar la validació del programa de càlcul, a partir de la seva comparativa respecte a mesures dosimètriques termoluminescents, i els primers càlculs d’estimació de dosis en un procediment intervencionista de 2 hores de durada i 40 projeccions amb uns temps de càlcul entorn als 7 minuts. 

La nova eina informàtica permetrà, d’una banda identificar pacients amb risc de desenvolupar una afecció cutània  degut al procediment radiològic, i d’altra banda, disposar de noves dades sobre les dosis dels pacients en òrgans d’interès com el cor o el cervell, per a millorar les pràctiques mèdiques i assegurar una protecció més efectiva dels pacients.

El projecte està finançat pel Programa H2020, compta amb un pressupost de 10 milions d’euros, hi participen 33 entitats i té una durada de 48 mesos (2017- 2021).


Projectes Relacionats