Control actiu per a millorar el rendiment de les turbines hidràuliques

Nou sistema d’estructures mixtes acer-formigó per a edificacions
maig 21, 2019
Tecnologies fotòniques per a la detecció 3D
maig 5, 2019
21/06/2019

El Centre de Diagnòstic Industrial i Fluïdodinàmica (CDIF UPC) coordina el projecte europeu AFC4Hydro (Active Flow Control System For Improving Hydraulic Turbine Performances at Off-Design Operation), que té com a objectiu dissenyar i validar un sistema de control actiu (AFC) per a turbines hidràuliques que permetrà operar en condicions fora de disseny sense perjudicar-ne el comportament dinàmic i, d’aquesta manera, permetrà, també, incrementar-ne el rang d’operació. El projecte se centra a desenvolupar una nova tecnologia per millorar la producció d’energia hidroelèctrica i impulsar, així, el creixement de les noves energies renovables dins del sistema europeu de generació elèctrica integrat.Es planteja dissenyar, implementar i validar un sistema de control actiu per a turbines hidràuliques que s’encarregui d’avaluar, en temps real, la salut estructural de la turbina i d’actuar sobre el seu flux intern mitjançant la injecció de raigs d’aigua i de pulsacions de pressió. D’aquesta manera, es mitigaran els fluxos nocius que apareixen dins la màquina quan aquesta treballa fora de les seves condicions nominals (fora del seu punt de disseny o de màxim rendiment) o quan està sotmesa a canvis de potència transitoris. Amb la nova tecnologia, també es preveu incrementar la flexibilitat de les turbines, ja que s’estendrà el rang de potència generada i s’augmentarà el rendiment. També millorarà la fiabilitat, ja que augmentarà el cicle de vida i es reduiran els costos de manteniment associats al desgast.

S’estima que el valor de mercat d’implementar aquesta iniciativa gira al voltant dels 1,5 bilions d’euros i que beneficiarà, principalment, petites i mitjanes empreses.

En el projecte també participen la Universitat de Tecnologia de Luleå (Suècia), les empreses Flow Design Bureau AS (Noruega) i Stiftelsen Porjus Vattenkraftcenter (Suècia), i dos de les productores d’hidroelectricitat més importants d’Europa, la noruega Statkraft i la sueca Vattenfall. El consorci ha rebut finançament de la Comissió Europea, en el marc del programa Horitzó 2020.


Projectes Relacionats