Finalitza la 2ª fase de la modelització del transport de la Primera Corona de Barcelona

Un sistema per monitoritzar persones grans basat en sensors de gas i en intel·ligència artificial
maig 23, 2019
Model arquitectònic de la Façana del Naixement de la Sagrada Família en 3D
maig 23, 2019
23/07/2019

inLab FIB UPC ha completat la segona fase de la modelització del transport de la Primera Corona de Barcelona, en el marc del projecte Virtual Mobility Lab (VML), el qual se centra a desenvolupar noves eines per a la planificació urbana.VML és un esquema metodològic per analitzar i avaluar l'impacte dels projectes de mobilitat intel·ligent a Barcelona, el resultat dels quals es pot valorar abans de la realització de proves pilot. L’objectiu és donar suport tant als responsables de la presa de decisions en polítiques de mobilitat, com als operadors de transport o les noves companyies que desenvolupin noves alternatives de mobilitat i vulguin avaluar-les.

La Primera Corona de Barcelona consta de 18 municipis i s’ha dividit en unes 630 zones de transport (TAZ, Transport Analysis Zones) compatibles amb les divisions administratives (comarques, municipis, districtes, seccions censals). Així mateix, els hubs de transport han estat considerats de manera específica (per exemple, l’Aeroport). La ciutat de Barcelona ha quedat dividida en unes 350 TAZ a partir dels quals s’ha realitzat aquesta anàlisi.

En la primera fase del projecte, inLab FIB UPC va desenvolupar la primera modelització multimodal detallada de la Primera Corona de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que integra tant l'oferta de tots els modes de transport públic, com el vehicle privat i la demanda modal de mobilitat origen-destinació (OD) en 2017.

La segona fase de la modelització ha tingut per objectiu la validació i calibració parcial del model per a transport privat. Tradicionalment les dades de trànsit provenien exclusivament de les administracions. Ara, inLab FIB ha integrat dades de fonts tradicionals de l’àmbit d’estudi a nivell diari i horari, així com dades procedents de les noves tecnologies (telèfons mòbils i flotes de vehicles geolocalitzats). El tractament d’aquestes dades ha permès elaborar inicialment les distribucions de viatges temporals entre parelles de zones (OD) de l’àmbit d’estudi. Els resultats del model final de la segona fase del projecte s’han comparat amb les dades de referència a nivell de dia mig (dades facilitades per l’administració, aforaments i les velocitats i temps OD procedents de noves tecnologies) de manera satisfactòria.

En futures fases de desenvolupament es refinarà la calibració del transport públic i el privat a nivell de franja horària.

El projecte s’està desenvolupant en el sí del hub d’innovació en mobilitat urbana, CARNET. El model de l’oferta i la demanda de transport s’ha implementat en la plataforma comercial VISUM de PTV-AG. En el projecte també hi ha col·laborat SEAT, PTV IBERIA, RACC, INRIX i Kineo.


Projectes Relacionats