Telerehabilitació per persones que han sofert un ictus i pateixen lesions cròniques

SYN-AIR: Datasharing en serveis multimodals D2D (door to door) per a proveïdors de serveis de transport
juny 18, 2021
WINTER: Gestió de la interferència en comunicacions i processament de la informació en xarxes 5G
juny 18, 2021
18/06/2021

El Laboratori d’Aplicacions Multimèdia (LAM UPC) està desenvolupant un sistema de telerehabilitació per persones que han sofert un ictus i pateixen lesions cròniques.

Aquest sistema consisteix en una aplicació computacional que conté diversos exercicis i jocs (serious games) per tal que l’usuari faci exercici físic. La interacció entre les aplicacions i l’usuari es fa a través d’una càmera de profunditat, que reconeix el seu esquelet a temps real i processa els seus angles articulars.

Les persones que han sofert un ictus primer presenten una fase “aguda” (primers 6 mesos després de la lesió) en què el sistema sanitari preveu una rehabilitació que es basa en recuperar al màxim les capacitats motores i cognitives possibles. Tot i així, la majoria de persones queden amb les funcions motrius i neurològiques afectades, que solen ser greus per realitzar les activitats de la vida quotidiana (dificultat en moure els braços, coordinació, de la marxa, etc).El sistema sanitari actual no contempla cobrir ni finançar la rehabilitació de les lesions cròniques. La manca de rehabilitació contínua genera en els casos crònics deteriorament de les funcions motrius recuperades en el tractament agut posterior a la lesió, amb el consegüent augment de dependència per part de les persones que repercuteix de manera directa en l’economia familiar, en la disminució d’autonomia i en l’aparició de noves patologies associades. Aquesta involució exclou completament a la persona de qualsevol inclusió laboral i l’aboca a un empobriment progressiu degut a la necessitat creixent de suport i cura, i augmenta el risc d’exclusió social.

El projecte s’anomena TELEDFO, i s’està desenvolupant en col·laboració amb l’Associació Diversitat Funcional d’Osona (ADFO). L’ADFO és una entitat de caràcter social que treballa per a la integració universal de les persones amb discapacitat física en els diferents àmbits socials. En el projecte hi treballen enginyers biomèdics i mecànics, una educadora social, una fisioterapeuta i una terapeuta ocupacional.

S’ha obtingut finançament de les convocatòries de projectes del Centre de Cooperació al Desenvolupament de la UPC 2020, de DKV Impacta 2020 per entitats socials i de Tecnologías Accesibles 2020 (Fundació Universia i Indra).

L’1 de març de 2021 ha començat un assaig de viabilitat del sistema en 10 usuaris d’ADFO que han sofert un ictus. Un grup de 5 usuaris utilitza les aplicacions a casa seva, i un altre grup realitza exercicis convencionals que es dicten des de l’hospital. Al cap de 8 setmanes es canvien els rols (estudi crossover). S’analitza l’efecte motriu en la utilització d’aquestes aplicacions. Actualment s’està integrant anàlisis dinàmiques i s’està introduint eines de gamificació a l’aplicació.


Projectes Relacionats