X-ClimPlan: illa de calor urbana i onades de calor. Com adaptar les nostres ciutats al canvi climàtic?

Diskover App
Diskover. Cap a un nou model turístic: personalitzat, “slow” i de qualitat
novembre 3, 2022
SARAS: Braços robòtics autònoms dotats d’un sistema cognitiu per assistir al cirurgià en quiròfan
octubre 24, 2022
27/10/2022

El centre de recerca Centre de Política de Sòl i Valoracions (CER-CPSV) participa en el projecte X-ClimPlan, amb l'objectiu de desenvolupar una eina que millori de manera significativa la resiliència de les ciutats a episodis climàtics extrems.

El fenomen de les illes de calor

L’escalfament del sistema és un fet innegable: la major part de la neu i del gel s’ha desfet, la temperatura de l’atmosfera i els oceans ha augmentat i el nivell del mar continua pujant. El període 1983-2012 (30 anys) a l’hemisferi Nord, ha estat on s’han notat més aquests efectes. Per una banda, s’ha vist que la temperatura del Mar Mediterrani és fins a 1,5 ºC més alta que abans dels nivells preindustrials. Amb això es pot veure que l’escalfament és un 20% més ràpid que la mitjana de tot el planeta. Actualment, l’estiu a Espanya és 5 setmanes més llarg que ens els anys 80. Per altra banda, altres efectes visibles són els dies de pluja, aquests han disminuït un 30% del total de l’any alhora que ha augmentat un 30% el nombre de dies amb precipitacions torrencials i les inundacions. Ambdós efectes causen significants impactes en el medi ambient, en la salut i en l’economia de les persones, i són més vulnerables aquelles amb menors ingressos. Les ciutats són les causants de més del 75% de l’emissió de gasos responsables de l’efecte hivernacle i desemboca en el fenomen anomenat illes urbanes de calor (Urban Heat Island), és a dir, poden estar entre 3-5°C més que zones del seu voltant.

X-ClimPlan: Construint la resiliència per a ciutats i regions

L’objectiu general del projecte X-ClimPlan és estudiar els esdeveniments meteorològics extrems com les onades de calor, precipitacions torrencials i inundacions que han succeït a la costa mediterrània en les últimes dècades, així com avaluar els seus efectes i proposar una eina metodològica per a l’anàlisi multiescalar de la resiliència de les ciutats i regions.

Resultats del projecte

El principal impacte derivat del projecte consisteix en establir criteris de planejament i disseny urbà que permetin augmentar la resiliència urbana davant el canvi climàtic, l'Illa de Calor Urbana i fenòmens extrems dels sistemes urbans i metropolitans de la costa mediterrània.

És necessari ampliar la noció de sostenibilitat, incloent-hi la consciència del Canvi Climàtic i de la seva interacció amb la modificació antròpica del clima urbà i la resiliència a aquests. En aquest sentit, és urgent capacitar als professionals que treballen en l'ordenació i la gestió de la ciutat en els efectes que l'escalfament global, sumat al fenomen d'illa de calor, té a la ciutat i el territori. El projecte proposa la introducció de l’anàlisi climàtica en el planejament urbanístic i territorial i la rehabilitació climàtica dels barris, a partir de l’adaptació de l’espai públic.

Illa de Calor Nocturna de l’AMB

Aquesta proposta de recerca s’emmarca en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i en l’Agenda Espanyola per al 2030. El pressupost total, finançat pel Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020, ha estat de 108.900€, i té una durada de dos anys (de juny de 2020 fins a juliol de 2022).


Projectes Relacionats