Els observatoris marins més singulars, ara més accessibles

Noves tecnologies per edificis més eficients i respectuosos amb el medi ambient
gener 4, 2019
Algorismes per a aconseguir un creixement sostenible del sector marítim d’esbarjo
gener 4, 2019
04/01/2019

El Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI UPC) ha finalitzat la seva participació en FixO3 (Fixed point Open Ocean Observatory), un projecte europeu té com a objectius la integració i harmonització de diversos observatoris oceànics d'Europa, i facilitar a la societat l'accés a aquestes instal·lacions singulars. Aquests observatoris tenen com a objectiu proporcionar mesures multidisciplinaris en tots els oceans, des del fons marí fins a la interfície oceà / atmosfera.SARTI UPC ha centralitzat les demandes per a l'ús de l'Observatori marí OBSEA (situat al fons marí de la costa de Vilanova i la Geltrú, a la província de Barcelona) durant el període de durada de FixO3. Entre els diferents projectes executats a l’OBSEA sobre estudis de corrosió, intercomparació d'instruments de mesures de corrents o avaluació de diferents sistemes de comunicació acústica, entre d’altres, cal destacar el projecte Fishout referent a l'avaluació de noves tècniques de processament d'imatges submarines per a l'observació i l'anàlisi de la macrofauna. Amb això, fabricants i dissenyadors han pogut avaluar el comportament dels seus equips en el mar sota la contínua supervisió en temps real proporcionada per OBSEA. Alguns dels resultats obtinguts han estat publicats per la revista Nature.

El projecte contempla activitats de coordinació per integrar i harmonitzar processos i procediments, accions de suport per a oferir accés a infraestructures i servei de dades i productes lliure i obert, i en darrer lloc, per dur a terme iniciatives d'investigació per millorar la capacitat d'observació oceànica multidisciplinar.

FixO3 ha estat coordinat pel Centre Nacional d'Oceanografia (Regne Unit) a partir de resultats d'altres programes del 7 Programa Marc (EuroSIRES, ESONET, CARBOOCEAN) i hi han col·laborat 29 socis procedents d'institucions acadèmiques, de centres de recerca i de pimes. Va obtenir finançament per valor de 7 milions d'euros i la seva durada ha estat de 4 anys.


Projectes Relacionats