Identificat un mecanisme molecular que causa un tipus d’arítmia cardíaca greu

Noves proves i metodologies de simulació per a la reducció de pes del xassís de vehicles elèctrics
març 16, 2021
Reduir l’impacte del soroll del transport marítim en les espècies marines
març 2, 2021
7/03/2021

Investigadors dels grups de recerca en Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC) i d'Anàlisi i Control del Ritme Cardíac (ANCORA) de la UPC, juntament amb d’altres de la Universitat de Calgary (Canadà), de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB-CSIC) i de l'Institut d’Investigació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IIB Sant Pau), han identificat un dels mecanismes moleculars responsable dels alternans cardíacs, una alteració del ritme cardíac que facilita la inducció de la fibril·lació ventricular, una arítmia potencialment letal.

Les malalties cardiovasculars són una de les principals causes de mortalitat a escala mundial, sent responsables d'uns 18 milions de morts cada any. A Espanya, i a Catalunya, representen gairebé un terç de les morts, i és una de les malalties que també causen una important disminució de la qualitat de vida.

Els alternans cardíacs es coneixen des de finals de segle XIX, quan es va descriure una alteració en el pols (d'aquí el nom, pulsus alternans) que alterna un batec fort amb un de feble. Gairebé un segle més tard es va relacionar aquesta alteració amb la propensió a patir episodis de fibril·lació ventricular, en què les cèl·lules de cor, de manera sobtada, deixen de bategar de forma sincronitzada, en molts casos amb resultats fatals en minuts. Des de llavors es treballa per conèixer els mecanismes moleculars responsables d'aquesta arítmia, el que obriria les portes al desenvolupament de nous tractaments farmacològics.Models computacionals per estudiar els alternans

El grup BIOCOM-SC de la UPC ha utilitzat models computacionals per estudiar l'origen dels alternans cardíacs. En gran part dels casos, els alternans es deuen a irregularitats en la regulació del calci dissolt dins de la cèl·lula. Models matemàtics predeien que els alternans podien aparèixer a causa d’alteracions en la proteïna que regula l'alliberament de calci en la cèl·lula, el receptor de rianodina (RYR).

El mecanisme molecular responsable d'aquesta alteració ha estat objecte de debat durant l'última dècada on s'han proposat diferents orígens per al mal funcionament de l’RYR. El receptor de rianodina és una proteïna que es troba a les membranes interiors de la cèl·lula on es dipositen grans quantitats de calci. El RYR es comporta com una porta que en obrir-se allibera el calci guardat, activant la contracció del cor. No obstant això, si els dipòsits de calci se sobrecarreguen, l'obertura de la porta es descontrola donant lloc a irregularitats en el calci alliberat i arítmies cardíaques. Aquest estudi ha aconseguit identificar el mecanisme molecular clau en la regulació de l'obertura d'aquesta porta.

Així, es va estudiar que aquesta alteració en la funció del receptor podria deure’s a la seva unió a una altra proteïna (la calmodulina o CaM), que regula la seva funció. Per confirmar-ho, es va dissenyar un experiment consistent en canviar la funció de la CaM introduint en ratolins adenovirus modificats per a produir, bé la proteïna en el seu estat normal, bé mutacions de la proteïna que feien augmentar o disminuir la seva funció, observant si això disminuïa o augmentava la propensió a desenvolupar alternans.

L'anàlisi d'aquestes dades, utilitzant tècniques estadístiques, l'ha dut a terme el grup ANCORA de la UPC, i conclou que una disminució de l'expressió de la CaM es correlacionava amb una disminució en la propensió a desenvolupar alternans.Experimentalment, però, no és possible observar què succeeix amb el RYR, de manera que sempre hi ha la possibilitat que la CaM estigui afectant un altre mecanisme regulador, i que hi hagi una explicació alternativa per a aquest efecte. Per confirmar-ho, els investigadors del grup de recerca BIOCOM-SC han utilitzat un model computacional que descriu en detall la interacció entre la CaM i el RYR i el seu efecte en la dinàmica cardíaca. Els resultats del model matemàtic concorden perfectament amb el que s'observa experimentalment.

Els investigadors no descarten que puguin existir altres factors que afecten l'aparició d’alternans, però l'existència d'un mecanisme molecular clar que dóna lloc a l'aparició d’alternans cardíacs pot donar lloc al desenvolupament de tractaments farmacològics per a aquesta arítmia.

Aquest estudi sobre disfuncions en el ventricle sorgeix de la recerca sobre la fibril·lació auricular i el desenvolupament de models per a l'aurícula, finançada pel Ministeri de Ciència i Innovació, la Generalitat de Catalunya i la Fundació Marató TV3.

Aquest descobriment, que es publica a la revista ‘Circulation Research’ (AHA Jounals), obre la porta a nous tractaments farmacològics.


Projectes Relacionats