Simulació d’una terminal ferroviària pel transport de mercaderies

AntiTrash: un canvi de model en la neteja del vehicle compartit
maig 10, 2020
Una aplicació per monitorar les sortides amb nens en temps de confinament
maig 6, 2020
10/05/2020

inLab FIB UPC ha realitzat la simulació del comportament dinàmic d’una terminal intermodal de ferrocarril prevista per posar en funcionament en l’àrea mediterrània.Aquesta terminal formarà part del Corredor del Mediterrani i serà origen i destí de semiremolcs de mercaderies provinents de altres terminals ferroviàries del nord i centre d’Europa. En el projecte s’ha pogut determinar quina és la capacitat màxima de la terminal en nombre de trens/dia en funció de la fase desenvolupament de les estructures ferroviàries. També s’han determinat aspectes com són les necessitats de places d’aparcament, els recursos necessaris per la càrrega i descàrrega de trens, les cues d’accés a la terminal i capacitat operativa màxima mesurada en número de trens/dia, entre d’altres.

El projecte ha estat desenvolupat per a VIIA i ha estat finançat per la Comissió Europea (Connecting Europe Facility)


Projectes Relacionats