Mobidata: Un nou paradigma per conèixer els patrons de mobilitat a la ciutat de Barcelona

Monitoratge dels episodis de pudors a Vacarisses
setembre 15, 2021
Desenvolupen robots cooperatius per recol·lectar raïm de taula
setembre 8, 2021
14/09/2021

Actualment, la mobilitat és una de les principals preocupacions en les àrees urbanes. La mobilitat es pot definir com el moviment de persones i béns d'una manera eficient i segura, i es pot considerar que és la capacitat de viatjar quan i on el viatger o els béns necessiten. Això significa que la mobilitat urbana és un mitjà per garantir una finalitat, és a dir, l'accessibilitat, que vol dir que els ciutadans han d'arribar a destinacions per satisfer les seves necessitats i accedir a les ubicacions de les activitats.

La mobilitat també ha de ser sostenible i comptabilitzar diverses modalitats de transport, bé tradicionals o noves formes sorgides del desenvolupament de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), per assolir l'accessibilitat.

A partir d’aquesta anàlisi i de la base de que qualsevol intervenció en una ciutat s'ha de fonamentar en una comprensió profunda de l'entitat urbana, l’inLab FIB, a través de CARNET, ha portat a terme una anàlisi dels patrons de mobilitat i dels processos associats que es determinen mitjançant interaccions sistèmiques entre el sistema de transport i els usos del sòl.Tradicionalment les dades procedien d’instal·lacions a les carreteres, majoritàriament propietat de les administracions públiques, que juntament amb enquestes a la població, se n’extreien les matrius Origen-Destinació, matrius que donen informació sobre on inicien i on acaben els ciutadans els seus viatges per una determinada ciutat o àrea i durant un període de temps preestablert.

Les noves fonts de dades procedents de les TIC obren un nou paradigma i poden aportar una valuosa informació sobre els patrons de mobilitat, els temps de viatge i les matrius Origen-Destinació. El projecte MOBIDATA, que així s’anomena, explora les fonts procedents de les dades de tracks GPS per tal d’establir aquests patrons d’ús dels camins en una xarxa de trànsit o inferir el nivell de congestió, o bé obtenir-ne una matriu Origen-Destinació. A nivell metodològic, aquestes dades ofereixen moltes possibilitats. No només proporcionen informació sobre l’inici i el final dels viatges, sinó que a més donen informació força exacta sobre les rutes que fan els ciutadans. Així, es pot saber quanta gent circula per cada carrer i en quin tipus de vehicles es desplaça, de manera que es pot conèixer el nivell de congestió viària que hi ha.

Actualment s’està treballant en la metodologia a seguir pel filtratge i tractament d’aquestes dades.

En el projecte ha participat també l’empresa alemanya PTV-AG. El pressupost és de 15.000 Euros i ha tingut una durada de 3 mesos (2021).


Projectes Relacionats