Monitoratge dels episodis de pudors a Vacarisses

S’exploraran noves alternatives a les pantalles acústiques per reduir el soroll dels trens a Badalona
setembre 15, 2021
Mobidata: Un nou paradigma per conèixer els patrons de mobilitat a la ciutat de Barcelona
setembre 14, 2021
15/09/2021

El Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA) ha signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vacarisses per dur a terme un control continuat dels episodis de pudors que tenen lloc al municipi, principalment relacionats amb el Centre de Tractament de Residus (CTR) i a l’abocador de Coll Cardús. El control es basarà en l’avaluació dels compostos orgànics volàtils (COV), emesos habitualment en aquest tipus d’activitats i responsables en gran part dels episodis d’olors/molèsties.

L’LCMA utilitzarà tècniques de modelització numèrica per poder determinar el potencial impacte de les principals activitats emissores a l’atmosfera sobre les àrees habitades del municipi de Vacarisses, així com per determinar l’origen dels potencials episodis de pudors, podent-ne registrar les freqüències i evolució d’aquest impacte. També es controlaran de manera continua els episodis de pudors a través d’una xarxa de sensors instal·lada en cinc punts del municipi. Així mateix, es realitzaran preses de mostres puntuals d’aquests episodis quan es detectin augments de concentració de COVs en els sensors instal·lats, amb posterior control químic per la determinació qualitativa i quantitativa de compostos orgànics volàtils (COV) en immissió (concentració de cada contaminant en l’aire que respirem).Aquests compostos no acostumen a estar controlats en l’origen de les emissions i constituiran una excel·lent base de dades per avaluar el potencial impacte de les activitats emissores a l’atmosfera, no només pel que fa a compostos amb component d’olor, sinó també per avaluar si són tòxics, nocius, irritants, carcinògens, etcètera.

L’LCMA compta amb equips i metodologies dissenyats específicament per a la captació i anàlisi dels potencials compostos generadors d’episodis d’olors, de manera que permeten la captació dinàmica amb diferents característiques associades a assegurar la qualitat de la captació (equips de monitorització en continu de concentració relativa de contaminants mitjançant sensors electrònics, activació de presa de mostres segons paràmetres ajustables, adequació del mostreig a les condicions de contaminació local, etc).

El projecte tindrà una durada de 3 anys (2021 – 2024) amb un pressupost de 65.642,50 euros.


Projectes Relacionats