Centrals virtuals dinàmiques per millorar la flexibilitat del sistema elèctric

TurnItOn
Un nou sistema d’optimització energètica d’ajuda al teletreball
octubre 19, 2020
Un innovador sistema intel·ligent per a la gestió integrada de plagues a través de la fotònica
setembre 30, 2020

El centre CITCEA de la UPC ha iniciat la seva participació a POSYTYF, un projecte europeu que té per objectiu desenvolupar solucions per a operadors de xarxa que permetin la integració de més fonts d'energia renovable (Renewable Energy Sources, RES per les seves sigles en anglès) a la xarxa elèctrica. El projecte considerarà escenaris futurs amb 100 % de generació renovable, i analitzarà com s’han de dissenyar i controlar les centrals renovables per assegurar la fiabilitat i estabilitat de la xarxa elèctrica.


POSYTYF, (Powering system flexibility in the future through RES),  té la finalitat de desenvolupar nous coneixements, models i eines per augmentar la flexibilitat del sistema elèctric, mitjançant les anomenades Dynamic Virtual Power Plant (DVPP).  El concepte DVPP, afegeix els aspectes dinàmics que seran necessaris en futurs sistemes elèctrics, a les clàssiques centrals virtuals (VPP) que s’han treballat en nombrosos projectes en els darrers anys.

POSYTYF proposarà solucions i mètodes per recolzar l'estabilitat de la xarxa que s'implementaran immediatament en el sistema elèctric actual tenint en compte el context regulador. També investigarà les xarxes futures amb nivells massius de RES i formularà recomanacions per a les evolucions tècniques i reguladores necessàries per fer possibles aquestes xarxes d'alta penetració de generació renovable.


 

CITCEA UPC participarà en el projecte definint els diferents sistemes que s’estudiaran, analitzant els requeriments de xarxa (grid codes) que seran necessaris en futurs escenaris amb gran penetració de renovables i electrònica de potencia, i desenvolupant models de simulació i co-simulació dels diferents escenaris.

POSYTYF esta format per 11 socis de quatre països de la UE, i està coordinat per l’École Centrale de Nantes, i 9 socis més : Eidgenoessische Technische Hochschule Zürich, la Universidad Pontificia, l’Instituto de Investigación Tecnológica, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Réseau de Transport d’Electricité, Centro de Investigaciones Energética Medioambientales y Tecnológicas, Iberdrola Generación España, Enedis, Bachmann Electronic, i Dowel Management.

El projecte té una durada de tres anys , i compta amb el suport del programa H2020 de la Comissió Europea. Està dotat amb un pressupost de 4,7 milions d’euros.