Projecte Biometallum: Recuperació de metalls de residus elèctrics i electrònics

COVID-19 · La UPC col·labora amb el Departament de Salut sobre els requeriments per fer mascaretes sanitàries reutilitzables
març 1, 2020
CARAMEL: ciberseguretat basada en intel·ligència artificial per a vehicles connectats i automatitzats
febrer 3, 2020

15/02/2020

El projecte de negoci Bioextracció de Metalls d’Equips Electrònics en Desús (Biometallum), desenvolupat pel grup de Tractament Biològic de Contaminants Gasosos i Olors (BIOGAP), és una proposta de negoci basada en el disseny, la construcció i la instal∙lació de plantes d’extracció de metalls valuosos continguts en equips elèctrics i electrònics en desús, així com també en l’assessorament i manteniment de les instal∙lacions.

Els impulsors d’aquesta idea de negoci parteixen dels principis de l’economia circular i de la mineria urbana per oferir una solució econòmicament rentable, adaptada a les característiques de cada empresa gestora de residus elèctrics i electrònics establertes, que afavoreixi la valorització del residu com una font alternativa de metalls altament demandats en la societat tecnològica actual. Es tracta, en definitiva, d’incrementar el valor del preu del residu aprofitant l’elevat contingut de metalls retinguts en aquests residus, oferint una tecnologia econòmica i sostenible basada en un procés biotecnològic.


En el procés es posen en contacte deixalles electròniques que contenen metalls d’interès com ara el coure, l’or, el crom, el zinc, el níquel i l’alumini, entre d’altres, amb bacteris adaptats per aconseguir extreure’ls i donar un nou ús. En comptes d’atacar químicament els residus, s’aprofita la capacitat d’oxidar que tenen determinats microorganismes sota condicions controlades reduint dràsticament la utilització de reactius i el consum energètic. 

Aquesta tècnica s’ha començat a posar en marxa amb plaques de circuit imprès de mòbils, però es podria fàcilment adaptar a altres tipus de deixalles electròniques com ara televisors, ordinadors o neveres.

La proposta presentada representa, per tant, una alternativa als processos convencionals que s’estan portant a terme actualment basats en una elevada despesa energètica i un consum alt de reactius agressius que, a banda de impactar negativament sobre el medi ambient, impossibilita a la majoria de gestors poder utilitzar-los, obligant a vendre el residu a un preu menor del valor dels metalls contiguts en ells.

La proposta de negocis està orientada a empreses gestores de residus i empreses afins, de les quals només a Catalunya, agrupades a través del Gremi de Recuperació de Catalunya, s’hi troben 250 empreses. En una primera fase s’abordaran les empreses catalanes, per continuar amb la resta del mercat espanyol per arribar finalment a la internacionalització del mercat en un període de cinc a sis anys. Segons l’anàlisi dels investigadors, el temps de retorn de la inversió necessària s’estima en 2.8 anys. 

El projecte de recerca desenvolupat previ a l’obtenció del producte ha format part i ha estat finançat pel Programa Indústria del Coneixement de la Generalitat de Catalunya amb fons europeus de desenvolupament regional sent valorada entre les 5 millors propostes i escollida com a cas d’èxit en la presentació de la propera convocatòria del programa. Així mateix, el producte fruit de la recerca s’està protegint sota patent.


Projectes Relacionats