Una tecnologia innovadora per aprofitar l’excés d’energia generat per les plaques solars

Coppereplace: reduir l’aplicació de coure en vinyes i el seu impacte mediambiental
febrer 22, 2021
Millora de l’eficiència del control de plagues a través de tecnologia fotònica
febrer 16, 2021
18/02/2021

El Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA) de la UPC ha desenvolupat el projecte internacional Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage Distribution grids (RESOLVD), un dispositiu que permet gestionar els fluxos d'energia elèctrica que es generen entre els panells solars, els consums i el conjunt de convertidors i bateries, per fer-los més eficients i respectuosos amb el medi ambient.

L'equip s'ha desenvolupat en el marc del projecte europeu RESOLVD, coordinat pel grup de recerca d’Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents (eXiT), integrat a l’Institut d’Informàtica i Aplicacions de la Universitat de Girona (UdG) i en què participen socis de cinc països europeus: el CITCEA, la distribuïdora d’energia elèctrica Estabanell Distribució, el centre de recerca Joanneum Research (Àustria), l’empresa del sector TIC Intracom Telecom (Grècia), l’empresa Comsensus (Eslovènia) i el centre d’innovació Smart Innovation Norway (Noruega). El projecte ha tingut una durada de tres anys i mig i ha estat finançat amb fons de la Comissió Europea, en el marc del programa Horitzó 2020.

L’objectiu de RESOLVD ha estat avançar en la gestió de la xarxa elèctrica de baixa tensió i dels fluxos d’energia. CITCEA ha desenvolupat un dispositiu denominat Power Electronic Device (PED-dispositiu d’electrònica de potència) que permet gestionar diferents tecnologies d’emmagatzemament amb un sol equip basat en una tecnologia avançada d’electrònica de potència. El nou dispositiu es connecta, estratègicament, a la xarxa de distribució i permet gestionar els fluxos d’energia elèctrica que es generen entre els panells solars, els consums i el conjunt de convertidors i bateries, per fer-los més eficients i respectuosos amb el medi ambient.L’energia generada localment es pot aprofitar millor gràcies a la capacitat d’emmagatzemar l’excés de producció i alliberar-lo, més tard, durant els moments en què sigui necessari, segons els sistemes de gestió de la zona i aprofitant els pics de generació de les fotovoltaiques.

Estabanell ha liderat la integració de tots els components físics, així com de la tecnologia. Aquesta ha estat validada en un pilot al municipi de l’Esquirol (Osona), dins la xarxa de distribució d’Estabanell a nivell de baixa tensió, que és el segment de la xarxa que connecta llars i negocis amb l’energia elèctrica. En concret, el sistema ha permès validar com gestionar les fonts renovables fotovoltaiques i la mobilitat elèctrica amb els consums dels usuaris.

A més de la coordinació del projecte, la tasca del grup eXIT s’ha centrat a desenvolupar els algorismes per la predicció de la demanda i generació diària d’energia i la posterior planificació de la càrrega i descàrrega de les bateries. L’anàlisi d’aquestes dades fa possible anticipar els problemes de congestió a la xarxa o les variacions de la tensió que poden afectar la qualitat del subministrament en el consumidor.

Notícia relacionada: RESOLVD: Millorar la eficiència de les xarxes de distribució


Projectes Relacionats